הדפסה

אבו עראר נ' איבגי

בעניין:
עקל אבו עראר ת.ז . 059906768

ע"י ב"כ עו"ד יוסף אלנססרה

התובע

נגד

אמיר איבגי ת.ז. XXXXXX976

ע"י ב"כ עו"ד לבנת ברששת
הנתבע

החלטה

1. אני ממנה מומחה מטעם בית המשפט לחוות את דעתו לגבי הנכס נשוא התביעה את מר מיכאל רוזנפלד מרחוב ת.ד 331 שוהם מיקוד: 60850 . טלפון: 03-XXXX220, נייד: 0546456891. הנכס אינו בב עלות הנתבע.

2. תשלום על חשבון שכר המומחה הופקד מטעם התובע והנתבע, כ"א סך של 3,500 ₪.

3. מינויו של המומחה יכנס לתוקף עם קבלת כתב המינוי.

4. המומחה מתבקש לתת חוות דעת במחלוקת שקמה בין הנתבע לתובע , על הבניה שבוצעה בפועל, הן מבחינת ההיקף והן מבחינת האיכות/ ליקויים והן מבחינת שלבי החוזה בהשוואה אל מול שלבי הבניה עד לסיום הבניה. הנכס לא נמצא בבעלות הנתבע. על המומחה לגשת לשטח ולראות את השינויים שבוצעו בתוכניות. תכניות שהוגשו לביצוע יומצאו למומחה על ידי הצדדים.

5. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל חומר שבידיהם, כולל חוות דעת של מומחים אחרים . לרבות, התכניות והמסמכים שהוציאו ממחלקת רשות הבנייה של מועצה אזורית בני שמעון.
המומחה מתבקש לציין בחוות דעתו, אילו מסמכים עמדו בפניו עת ערך את חוות דעתו.

6. המומחה יגיש חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים תוך 45 יום, מיום בדיקת הנכס אך לא יאוחר מיום 01/10/2015. באי כוח הצדדים יתאמו את בדיקת הנכס אל מול המומחה והמחזיק.

7. לאחר קבלת חוות דעת, המומחה יודיע לבית המשפט עם קבלת המינוי איזה מועד הוא יוכל להגיע לבית המשפט להיחקר על חוות דעתו אם יתבקש באחד המועדים הבאים: 07.01.2016 או 21.01.2016.

המזכירות תשלח הודעה זו למומחה.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ה, 14 מאי 2015, בהעדר הצדדים.