הדפסה

אבו מוח נ' אבו מוך ואח'

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

תובעים

מוחמד אבו מוח

נגד

נתבעים

 1. וליד מוחמד אבו מוך
 2. ג'מאל מוחמד אבו מוך
 3. פריאל אבו מוך
 4. סמיחה מוחמד אבו מוך
 5. באנה מוחמד אבו מוך
 6. זיאד אבו מוך
 7. גמאל אבו מוך
 8. גיהאד אבו מוך
 9. רחמה אבו מוך
 10. אסראא אבוך מוך
 11. נדא אבו מוך
 12. אסמאא אבו מוך
 13. אמין אבו מוך
 14. רוקיה אבו מוך
 15. ופאא קעדאן
 16. אחמד אבו מוך
 17. הודא אבו מוך
 18. אשרף מצארווה

החלטה

תיק זה נקבע לישיבת קדם משפט ליום 21/10/15 ולהלן הוראותיי לשם קידום בירור התובענה.

א. על התובע להגיש את צוויי הירושה/קיום צוואה של המנוחים: מופיד אבו מוך וסעיד אבו מוך ולוודא , כי כל יורשיהם וככל שמי מהם נפטר- יורשיו שלוֹ, מופיעים כנתבעים בתביעה זו.

אציין, כי הגם שעמדתי על כך שכל בעלי הזכויות המופיעים בנסח שצורף לכתב התביעה מופיעים כנתבעים, הרי שיש לוודא כי ניתנת לכל היורשים הרלוונטיים זכות הטיעון בקשר לתובענה.

ב. התובע יגיש נסח לשכת רישום המקרקעין, עדכני וכשר להגשה, קרי – שלא הופק באמצעות האינטרנט , שכן הנסח שצורף לכתב התביעה נושא תאריך 23/11/14 ואינו כשר להגשה, כמו גם הנסח שצורף לכתב התביעה מטעם הנתבע 18 , אשר לא הוגש בשלמותו ואף לא ניתן לקרוא את התאריך המצוין בו.

ג. תשומת לב התובע לכך ששמה של הנתבעת מספר 9 כפי שמופיע בכותרת כתב התביעה (רחמה אבו מוך) אינו תואם את שמה כפי שמופיע בנסח ( היפא אבו מוך) . יש להתאים את רישום הפרטים.

המסמכים הנ"ל וכן כתב תביעה מתוקן, ככל שיהא בכך צורך, יוגשו לתיק לא יאוחר מיום 6/9/15 ועותק מהם יומצא ישירות, בתוך אותו מועד, לנתבעים.

נוכח האמור ובשים לב למועד הדיון, ימי הפגרה יובאו במניין הימים לצורך ההליכים המקדמיים והמועד להשלמת הליכים מקדמיים והגשת בקשות לתיק, מוארך עד ליום 21/9/15 .

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים וכן תקבע בתיק תזכורת מעקב ליום 6.9.15 .

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ה, 11 יולי 2015, בהעדר הצדדים.