הדפסה

אבו זיאד(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

בפני
כב' השופט ציון קאפח

עותר

מוחמד יאסר אבו זיאד (אסיר) -
על-ידי ב"כ עו"ד רינת בנתורה

נגד

משיבים

  1. משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
  2. מדינת ישראל-

על-ידי ב"כ עו"ד שירלי צ'רניקה

החלטה

בקשת העותר להכניס לתאו קונסולת משחקים מסוג "סוני פלייסטיישן" דור 2.

העותר עצור עד תום ההליכים החל מיום 26.05.2013, בבית המעצר "אבו כביר".

העותר מבקש להכניס לתאו מפזר חום, סרטי DVD וקונסולת משחקים מסוג סוני פלייסטיישן 2. כן הוא עותר לקבל ביקורים פתוחים.

עם קבלת תשובת המשיב, הובהר כי לעת הזאת קיימת הסכמה להכניס לתאו מפזר חום. כן מוסכם כי יקבל סרטי DVD בכפוף לכך שאין פגיעה בזכויות יוצרים.
באשר לביקורים פתוחים טוענת המשיבה כי העותר אינו זכאי, בשלב זה, לביקורים פתוחים נוכח התנהגותו. לפי שחלה הטבה בהתנהגותו בתקופה האחרונה, אישרה ב" כ המשיב כי נושא זה יידון בשנית בעוד חודשיים לערך.
הנני ממליץ כי הדיון בנושא הביקורים הפתוחים יוקדם ככל האפשר משום שהעותר סגור ומסוגר בתאו 22 שעות ביממה .
נותר אפוא לדון בשאלת קונסולת המשחקים.

לטענת העותר, כאמור לעיל, הוא שוהה בתאו כ-22 שעות ביממה, אינ ו זכאי להשתלב בתוכניות חינוכיות או להשתתף בפעילויות ואף אוכל ארוחותיו בין 4 קירות תאו .
כן הסכים לעקר את חיבור ה- USB.

ב"כ העותר מפנה לעת"א 28563-08-12 (מחוזי מרכז) אסולין נ' שרות בתי הסוהר, בו החליט סג"נ כב' השופט אברהם טל לאפשר הכנסת מכשיר כדוגמת סוני פלייסטיישן, תוך בדיקתו, התאמתו והגבלתו בהתאם להוראות המשיב ותוך נטרול כל אמצעי אשר יש במכשיר שיש בו כדי לפגוע בדרישות הביטחון של המשיב.

המשיב מתנגד לבקשה תוך שהוא קובע כ י העותר אינו עומד בפרמטרים המצוינים בפקודת הנציבות. מבהיר כי החזקת מכשיר זה לאסירי הפרדה ולאסירים באגף השמור אושרה כחריג, לאחר שהמכשיר עוקר על ידי מעבדה מאושרת, מה שמתאפשר מתוקף היות האסירים באגף הפרדה ובאגף שמור, שם אין נגישות לאמצעים שיש בהם כדי לפגוע בעיקור.

כמו כן, צרף המשיב חוות דעת מקצועית לגבי בדיקת מכשיר סוני פלייסטיישן 2 אשר ביצע לאחרונה ראש מינהל הטכנולוגיות. על פי חוות הדעת , מכשיר זה אינו ניתן לנטרול מוחלט על ידי גורם שב"ס. כל נטרול ניתן לעריכה ושינוי באופן די פשוט. לגבי חיבור ה- USB – לא ניתן לנטרלו מבלי לפגוע בלוח האם וכן ניתן לצרוב לתוך יחידות הזיכרון שבמכשיר, כל מידע שהוא לעיון האסיר ושימושו.

דיון

קונסולת המשחקים אינה מצויה ברשימת הפריטים שהחזקתם מותרת. ראה לעניין זה סעיף 3 לפקודת נציבות שירות בתי הסוהר 04.33.00, שעניינו "החזקה, אחסנה ושינוע פרטי ציוד של אסירים" (להלן: "הפקודה"). הסעיף מגדיר כי הציוד המותר להחזקה על ידי אסירים הינו הציוד המפורט ברשימת פרטי הציוד בנספח א' לפקודה.
עם זאת, החריג בית המשפט את אסירי ההפרדה ואלה המצויים באגף השמור, משום שיש להקל על תנאי מחייתם.
ברע"ב 1460/11 אסי אבוטבול נ' שב"ס [פורסם בנבו], מיום 12.6.11, קבע כב' השופט עמית, בעניין ניוד אסירים, את הדברים הבאים אשר יפים גם לענייננו :

"ההחלטות בעניינים אלה, הן בליבת שיקול הדעת המינהלי-ארגוני של השב"ס, כגוף שאחראי על המשמעת בכלא, על מניעת ביצוע עבירות בבית הכלא ועל הבטחת שלום האסירים בכלא ושלום הציבור מחוצה ... חזקה על השב"ס כי הוא לוקח בחשבון את מכלול השיקולים הצריכים לעניין, לרבות שיקולים הומניטאריים הנוגעים לאסיר הספציפי (הדגשה שלי-צ.ק) . מכאן, שעל דרך הכלל, בית המשפט לא יתערב בשיקול דעתו של השב"ס בעניינים כגון דא ...".

מחד, מתבקשת המלצה להיענות לבקשת העותר לפי שתנאי מעצרו חריגים ביותר והוא שוהה כאמור לעיל כמעט כל שעות היממה בתאו.

מנגד, קונסולת המשחקים המבוקשת בעתירה, אינה יכולה לעמוד בתנאי הביטחון של שב"ס והסיכון הנשקף ממנה, כמו גם הנטל המוטל על המשיב בבדיקת וחסימת המכשירים, גבוה לאין שעור מהתועלת שתצמח לאסירים מעצם הכנסת קונסולת המשחקים לבתי המעצר.

סוף דבר, אין להתערב בשיקול דעת שב"ס בשאלת קונסולת המשחקים.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ד, 13 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.