הדפסה

אבו ג'אמע נ' כללית רשומה 611/99

בפני
כב' הרשם בכיר משה הולצמן

המבקש:

לואי אבו ג'אמע

נגד

המשיבה:

שירותי בריאות כללית רשומה 611/99

החלטה

בפני בקשה לפטור את המבקש מתשלום אגרת בית המשפט.
היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות פרקליטות מחוז דרום (אזרחי), וכן המשיבה הגישו תגובות מטעמם, והביעו התנגדות ל בקשה, ומטעם המבקש הוגשה תשובה.
לאחר שבחנתי את כל שהובא בפני מצאתי לנכון לדחות את הבקשה למתן פטור מתשלום אגרת בית המשפט, מהטעמים שלהלן.
עיון בתדפיסי חשבון הבנק שהוצגו לעיוני מעלה כי המבקש מקבל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בסכומים חודשיים ניכרים, כאשר הקצבה ביוני 2 013 עמדה על סך של 16,397.31 ₪, ביולי 2013 על סך של 11,744 ₪, באוגוסט 2013 על סך של 12,614.60 ₪, ובספטמבר 2013 על סך של 11,453 ₪.
מהנתונים שהוצגו בפני עולה כי חשבון הבנק של המבקש נמצא בדרך כלל ביתרת זכות של אלפי שקלים.
המבקש הפקיד כספים לפיקדון בבנק.
מהאמור לעיל עולה כי למבקש עומדת היכולת הכלכלית לשאת בחיוב הכספי הכרוך בתשלום אגרת בית- המשפט.
להשלמת התמונה אציין כי המבקש לא צירף לבקשתו למתן פטור מתשלום האגרה מסמכים כלשהם לגבי הוצאותיו, לרבות, מיסים עירוניים, ותשלומי חובה אחרים, ובכל מקרה, התבטאות הוצאותיו השוטפות בחשבונו בבנק, אינו מצדיק מתן פטור מתשלום אגרת בית- המשפט.
מעבר לכך, המבקש טען בכתב התביעה כי ברשותו מבנה אשר המשיבה התחייבה להשכיר ממנו, ולפי הטענה הפרה עמו את ההסכם, לאור הקצאת שטח אחר על ידי הרשות המקומית, ולא הובהר מדוע המבקש אינו יכול ליטול הלוואה לצורך תשלום האגרה, כנגד העמדת הנכס כבטוחה לפירעונה, בשים לב למצבו של חשבונו בבנק.
בהתחשב במצבו הרפואי ונכותו של המבקש, מצאתי לנכון לאפשר לו לשלם את האגרה הרלבנטית, לשלב זה של ההליך המשפטי , בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כאשר התשלומים יבוצעו עד לימים 11.5.2014, ו- 10.6.2014.
בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במצבו הרפואי של המבקש לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות, חרף התוצאה שאליה הגעתי.
המזכירות תודיע לצדדים, ותעקוב אחר ביצוע תשלומי האגרה.
ניתנה היום, ו' ניסן תשע"ד, 06 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.