הדפסה

אבו אעמר נ' לוי

מספר בקשה:9

מבקשים
חליל אבו אעמר

נ ג ד

משיבים:
יום טוב טובי לוי

החלטה

ראשית אציין כי תגובתו זו של המבקש בשיהוי הוגשה ולא רק שכך, בזו אין כדי להתמודד עם טענותיו כבדות המשקל של המשיב באשר למשמעותה והשלכותיה של חוות הדעת בנסיבות הענין וע"פ הסכמת הצדדים.

בית המשפט אינו מתיימר לקבוע כי בתיק זה יש מקום ואפשרות לחקירתו של המומחה. אפשר ותשקל אפשרות לקיומה של בחינה בסיסית של חוות הדעת ע"י משלוח שאלות הבהרה.

מכל מקום, חוות הדעת כפי שהוגשה לתיק יש בה כדי לקיים חובתו של המומחה כלפי בית המשפט ע"פ מינויו ואינני מוצאת הכרח בצרוף סלילי הבדיקה כנטען.

באם בכל זאת ענין למשיב באלו, יתכבד להפנות החלטתי זו למומחה תוך 7 ימים וככל שיעשה כן, יתכבד המומחה להענות למבוקש תוך 7 ימים נוספים, אא"כ תובהר המניעה לכך.

על ב"כ המשיב – התובע החובה לקדם עניינו כאמור.
התיק יועלה ע"י המזכירות למתן פסק דין ביום 10.4.13 וככל שלא ימצא טעם מיוחד להורות אחר, הרי שפסק דין יינתן על בסיס המוסכם וחוות הדעת.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.