הדפסה

אבוזיד - חברה לעבודות בנין בע"מ נ' ח.ש. מעליות שלום בע"מ

בפני
כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן

תובעת/משיבה

אבוזיד - חברה לעבודות בנין בע"מ

נגד

נתבעת/מבקשת

ח.ש. מעליות שלום בע"מ

החלטה

ביום 26.5.15, ניתן על ידי פסק דין בהעדר הגנה לאחר שהתיק הועבר אלי במסגרת סמכויותיי כסגן נשיא על ידי כב' הרשם קבאני מסבאח. בפסק הדין קבעתי כי אם תבוא בקשה לביטול פסק הדין תוך 30 יום העתר לה, אך תנאי לביטול פסק הדין יהיה הפקדה כספית של 15,000 ₪.
בתאריך 23.6.15 דהיינו כחודש לאחר מתן פסק הדין הוגשה לי בקשה לביטול פסק הדין בהעדר הגנה.
המבקשת טוענת כי לא ידעה על הגשת התביעה והדבר נודע לה באקראי. בטענתה לא בוצעה המצאת הדין, אישור המסירה הראשון מציין לא נדרש ואישור המסירה השני מציין כי גב' ליאה סירבה לחתום על אישור המסירה. לטענתה של הנתבעת מעולם לא עבדה גברת ליאה אצל המבקשת וגם הכתובת המצוינת באישור המסירה רח' שלמה בן יוסף 18 קריית אתא מהווה כתובת נכונה למספר חברות הממוקמות בבניין זה ולא רק זו של המבקשת.
המבקשת מפרטת את סיכוי ההגנה וטוענת כי יש לה סיכוי הגנה טובים מאוד ולטענתה לאור נימוקיה אלה יש לבטל את תנאי ההפקדה הכספית. המשיבה מתנגדת מכל וכל לביטול פסק הדין ומדגישה כי כתב התביעה הומצא כדין למבקשת באמצעות שליח לכתובת המצוינת ברשם החברות. עוד טוענת המשיבה כי אין סיבה לביטול פסק הדין מחובת צדק, וכי טענות ההגנה המפורטות על ידי המבקשת אינן טענות הגנה מספיקות. התכתבויות למשל, בין המשיבה למבקשת מעלות כי ביום 25.12.12 הודיעה התובעת על ביצוע התיקונים הנדרשים ממנה לצורך הקטנת המעלית וזאת בניגוד לטענת הנתבעת המבקשת, בסעיף 26 לבקשה, כי המשיבה הודיעה רק בחודש פברואר 2013 כביכול על ביצוע התיקונים הנדרשים. התובעת מציינת כי ככל שיחליט ביהמ"ש על ביטול פסק הדין אין מקום לשינוי תנאי ההפקדה עליהם הורה ביהמ"ש בעת מתן פסק הדין.
עברתי על נתוני התיק, לא בכדי קבעתי מנגנון של הפקדה כספית בצורה מאוזנת היה ותוגש בקשה לביטול פסק דין וזאת לאור גובה הסכום הנתבע וטענות הצדדים.
שני תנאים עומדים בבסיס בקשה לביטול פסק דין, המדובר בתנאים מצטברים.
האחד: הוכחת אי קיום מסירת הדין או בעיה הקשורה במסירה.
השנייה: סיכוי ההגנה.
לגבי התנאי הראשון הומצאו 2 אישורי מסירה כאשר אישור המסירה הראשון מציין לא נדרש, שהינו אישור מסירה תקף על פי התקנות. האישור השני, מתייחס לחתימה של גברת מסוימת שהמבקשת טוענת שאינה עובדת אצלה, דבר המצריך בדיקה ראייתית. כן צורף תצהיר של מוסר המתייחס לכתובת בו נמצאים משרדי המשיבה. לגבי התנאי השני, הדבר מצריך בירור עובדתי ואינני יכול לשלול טענות הגנה ראויות מצידה של המבקשת.
אשר על כן, אני סבור כי יש לבטל את פסק הדין אך זאת בכפוף להפקדה כספית כפי שהורתי עוד בעת מתן פסק הדין המקורי בסך של 15,000 ₪ אשר יופקדו בקופת ביהמ"ש תוך 30 יום.
ניתנת בזאת אורכה של 45 יום כפוף להפקדה להגשת כתב הגנה על ידי הנתבעת ואז תנתב המזכירות את התיק לשופט על פי סבב התיקים בבית משפט קריות.
בשלב זה אין להעביר סכום כזה או אחר במסגרת הוצאות לתובעת והנושא ידון במהלך התיק העיקרי על ידי השופט שידון בתיק ועל פי שיקול דעתו.

ניתנה היום, א' אלול תשע"ה, 16 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.