הדפסה

אאורה השקעות בע"מ ואח' נ' אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח'

מספר בקשה:16
בפני
כב' השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיאה

המערער

יוסף גרופר

נגד

משיבים
1. עו"ד עמית לדרמן
בתפקידו כנאמן בהקפאת הליכים של חברת אאורה השקעות בע"מ

2. כונס נכסים רשמי תל אביב
ע"י ב"כ עו"ד קרן פלפל ברקה

פסק דין

עיינתי בערעורו של מר גרופר ובמלוא הכבוד הראוי וחרף הבנה למצוקתו לא אוכל להיעתר לו.
אכן צודק מר גרופר בטענתו העקרונית כי גם מקום בו הסכם עבודה בין הצדדים קובע מפורשות כי אין יחסי עובד מעביד, אזי ייתכן כי בפועל יתקיימו יחסים כאלה, ובמקרה כזה לא הכותרת אלא המהות קובעת. אלא מאי? מקום בו הסכם קובע באורח מפורש כי אין יחסי עובד מעביד הוא מקים חזקה ראייתית משמעותית אף אם ניתנת לסתירה, כי כאלו הם פני הדברים. במצב כזה נטל הבאת הראיות לסתור את החזקה עובר לטוען כי המציאות בשטח התנהלה בניגוד למה שמכתוב בחוזה העבודה.

מר גרופר לא הצליח להרים את הנטל ולמעשה אין בכתבי טענותיו מאומה, מלבד טענות שהוט טעון לעניין זה שאינן מגובות בראיות ממשיות. הדברים מתחזקים אף יותר נוכח טענות הצד שכנגד כי מר גרופר ביצע בתקופה הרלבנטית, עבודות דומות גם עבור צדדים שלישיים.
אם לא די בכל האמור לעיל, הרי שהערעור חסר תשתית עובדתית אף בסעיפים נוספים שנתבעו באורח לקוני ואין לי אלא להפנות לתגובת הכנ"ר המדברת בעד עצמה. כמו כן, יש ממש בטענה כי קים טעם לפגם מקום בו המערער מכחיש מחד גיסא שקיבל מכתב פיטורין ודורש את מלוא התנאים גם לחודשים שלאחר מכן, אולם לכאורה עולה כי לא ביצע עבודה בפועל מאז חודש אוקטובר של אותה שנה.

סוף דבר, נטל ההוכחה, הן בתביעת חוב ועוד יותר מכך בערעור על קביעות של בעלי תפקיד בכובעם " המעין שיפוטי" מוטל על הנושה הטוען לחוב, בנסיבות המקרה לא עלה בידי מר גרופר לצערי, לעמוד בכך. אי לכך הערעור נדחה. לפנים משורת הדין אינני עושה צו להוצאות

המזכירות תודיע החלטתי

ניתן היום, ז' אב תשע"ג, 14 יולי 2013, בהעדר הצדדים.