הדפסה

אאורה השקעות בע"מ ואח' נ' אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח'

מספר בקשה:20
בפני
כב' השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיאה

מבקשים

  1. יוסף צליח
  2. תומר צליח

נגד

משיבים

1.אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ
2.רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
3.כונס נכסים רשמי תל אביב
4.עו"ד עמית לדרמן
5.עו"ד חגי אולמן

החלטה

אין לי אלא לתמוה על הגשת הבקשות הללו בידי האחים צליח. הלכה פסוקה וידועה היא כי לנתבע פוטנציאלי קל וחומר לנחקר פוטנציאלי אין כל מעמד בשאלה כיצד ובאיזו דרך ייערכו חקירות או תוגש תביעה.
המבקשים הם בעלי מניות, נושים נדחים ונושאי משרה לשעבר בחברה, ולא מצאתי כי קמה להם כל זכות שבדין (מעבר לטענת התיישנות שוודאי אינה קיימת כאן) להתערב במהלכן של אסיפות נושים ובעצם מינויו של חוקר.
דומה כי הרציונאל של פסק הדין בפש"ר 590/97 ארז נ' וולבסקי חל כאן ואף ביתר שאת מקום בו לא מדובר אפילו בתביעה כנגד האחים צליח אלא בהליכים מקדימים של אסיפות נושים וחקירות.
כל זאת אף בלא להתייחס לכמה מטענות הנאמנים אשר אף הן לא מופרכות כלל ועיקר אודות העדר תרומה אישית ובוודאי העדר מעמד להתערב בשיקוליהם של הנושים, זאת ועוד, מעבר למספר טענות כלליות אודות הזמן החלף והשפעות כאלה ואחרות שלו, לא מצאתי תשתית ממשית לנזק שייגרם למבקשים מעבר ל"נזק" שבעצם קיום חקירות כנגד בעלי השליטה. קשה שלא לתהות האם ניסיונם של נושאי המשרה לשעבר, להתערב באספות הנושים ולהקשות על עריכת חקירות, אינו עשוי לסמן או לרמוז לצד שכנגד שמא קיימת סיבה בגינה מבקשים האחים צליח למנוע או להקשות על קיום חקירות. דבר זה עשוי שלא להועיל לעניינם בלשון המעטה, וזאת דווקא אם לא נפל כל פסול בפעולותיהם טרם קריסת החברה.
סוף דבר, דין בקשות האחים צליח להידחות, וטוב היה להן אלמלא הוגשו כלל ועיקר. אי לכך בקשה 19 נדחית והדיון בבקשה 20 יימשך כסדרו.

בנסיבות המקרה יישאו האחים צליח בהוצאות הנאמנים ובשכר טרחת עו"ד בסך כולל של 40,000 ₪ ביחד ולחוד שיישאו ריבית והצמדה כדין, מהיום, ועד ליום התשלום בפועל.
המזכירות תודיע החלטתי.

ניתנה היום, י' ניסן תשע"ג, 21 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.