הדפסה

"הכרטיס" ע"י בזה רמי ואילנית נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

בפני
כב' השופטת יעל בלכר

תובעים

"הכרטיס" ע"י בזה רמי ואילנית

נגד

נתבעים

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים על סמך החומר בתיק וסיכומי הצדדים בכתב.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעת תשלם לתובעים, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעים נגד הנתבעת כמפורט בתובענה, סכום כולל של 29,970 ש"ח בתוספת החזר אגרה, שניהם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל, ובצירוף שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪.
הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 ימים מהמסירה.

המזכירות תדוור לצדדים.
ניתן היום, כ"ח סיון תשע"ג, 06 יוני 2013, בהעדר הצדדים.