הדפסה

"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' השביל הירוק בע"מ

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

נגד

נתבעת

השביל הירוק בע"מ

פסק דין

בפני תביעה כספית, בסך של 92,755 ש"ח ( קרן, לא כולל הוצאות ושכ"ט), שעניינה תמורת דלק שצרכה הנתבעת, תוך שימוש בדלקנים, עפ"י הסכם עם התובעת, בחודשים מרץ-מאי 2012. התביעה הוגשה לפי סדר דין מקוצר, והנתבעת הגישה בקשת רשות להתגונן. בד בבד עם הגשת בקשת הרשות להתגונן, שילמה הנתבעת לתובעת את סכום הקרן שעמד בבסיס התביעה, בסך 91,751 ₪, ולפיכך הצטמצמה המחלוקת להפרשי הצמדה וריבית ( קצת למעלה מ-1,000 ₪) והוצאות המשפט.

בעקבות האמור, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יסכמו טענותיהם בכתב, ובית המשפט יוסמך להכריע ביתרת המחלוקת על פי סעיף 79 א(א) לחוק בתי המשפט, בלא נימוקים, ובהסתמך על כתבי הטענות והחומר שבתיק. כך הסכימו הצדדים, וטוב שכך הסכימו, שכן " יפה כוח פשרה מכוח הדין" (תוספתא, סנהדרין א', ט"ו).

הגם שפסק-הדין עצמו לא יהיה מנומק, לא אוכל שלא להעיר שלטעמי שני הצדדים יכולים היו, במאמץ קל, לנהוג אחרת, ותביעה זו לא היתה מוצאת את דרכה אל כותלי בית המשפט; חבל שהדברים התפתחו כפי שהתפתחו, ואילו נכלל הדבר במנדט שניתן לי, הייתי שוקל בחיוב קביעה שאת הסכום שייפסק להלן ( ואולי אף סכום גדול יותר) יהיה על הנתבעת לשלם – אולם לאוצר המדינה, ולא לתובעת. דא עקא, לא זאת היתה הסכמת הצדדים, ועל כן יינתן להלן פסק-הדין על פי המסגרת שהותוותה.

לאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים ( ראה רע"א 5192/01 די וורולי נ' הלין ( תק-על 2002(1), 408)), ועיינתי בכתבי הטענות ובטענות הצדדים ובמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק, כסילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים בעניין זה, לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 2,700 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, אחרת יצבור הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ז אדר תשע"ד, 27 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.