הדפסה

"אסם הגליל" מכון תערובת של מושבי הגליל- אגו"ש חקלאית בע"מ ואח' נ' כמיסה ואח'

בפני
כב' השופטת נאוה בן אור

המערערים

  1. "אסם הגליל" מכון תערובת של מושבי הגליל- אגו"ש חקלאית בע"מ
  2. ועד ההנהלה של אגודת "אסם הגליל"

נגד

המשיבים

  1. יוסף כמיסה
  2. איל פנחס

החלטה

ביום 23.6.13 ביקשו הצדדים להודיע על הסכם אליו הגיעו ולפיו מתבטלת החלטתו של רשם האגודות השיתופיות נשוא הערעור. הם ביקשו לתת תוקף של פסק-דין להסכמה זו. נעתרתי לה, ומשכך, נמחק הערעור.

הבוקר התייצבו לדיון נציגי רשם האגודות השיתופיות, עו"ד רמזי חורני, עוזר הרשם, וגב' מיכל כהן-סדיקלר, מתמחה. לטענתם, המערערים לא הביאו את התמונה המלאה בפני בית המשפט ולא היה מקום להורות על קבלת בקשתם במלואה כפי שנוסחה באשר אינה מבטאת כראוי את החלטת הרשם. החלטת הרשם בנויה משני חלקים, חלק שדן במחלוקת המהותית נשוא הדיון של בית המשפט המחוזי בנצרת , שדן בבקשתו של כמיסה, משיב 1, לבטל חברותו של חבר ועד ולהיכנס במקומו. בנקודה זו החליט כב' הרשם לדחות את הבקשה. במובן זה המחלוקת שהועברה לכב' הרשם הסתיימה. החלק השני הוא קביעה כדרך אגב מכוח תפקידו הרגולטורי, בה ציין כי לפי הדין, קרי לפי סעיף 28א' לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות), אין יותר מקום להאריך את תוקף הכהונה מעבר ל-3 חודשים. הבחירות היו ב-31.3.11, השנתיים הסתיימו ב-31.3.13 ומכוח הסמכות על פי תקנה 28, האריך הרשם את כהונת הוועד ב-3 חודשים, עד 30.6.13 כדי לתת אפשרות לאגודות להתארגן. כב' הרשם לא ביטל מעולם את סעיף 122. לטענת ב"כ הרשם, הצדדים לא רשאים היו לבטל בהסכמה אותו חלק מן ההחלטה המתייחס להיבט הציבורי ומשמעות הסכמתם שהם עתה יכולים לפעול למרות שאין להם סמכות.

על פניו מתעורר חשש שההסכמה אליה הגיעו הצדדים עלולה ליצור תקלה ציבורית שבית המשפט לא היה מודע לה.

משכך, אני מורה על עיכוב ביצוע החלטתי מיום 23.6.13 בה נתתי תוקף להסכם הפשרה לפיו תבוטל החלטת הרשם בדבר קיום בחירות לרשויות האגודה עד ליום 30.6.13.

הצדדים יתייצבו לדיון בפניי ביום 26.6.13 בשעה 10:00.

המזכירות תמציא מיד את העתק ההחלטה לב"כ המערערים. ב"כ המערערים ימציאו החלטה זו עוד היום למשיבים.

ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ג, 24 יוני 2013, בנוכחות עו"ד רמזי חורני, וגב' מיכל כהן-סדיקלר