הדפסה

תע"א 10181-09 שם טוב עמיחי נ' רפאל עטר (מוניות שרת)

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

דמ"ש 7025/09 שם טוב עמיחי נ' מוניות שרת נאות רחל בע"מ

תע"א 10181/09 שם טוב עמיחי נ' רפאל עטר (מוניות שרת)

בפני
כב' השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה

התובע

שם טוב עמיחי

נגד

הנתבעת

מוניות שרת נאות רחל בע"מ

החלטה

1. התיק יועבר לשמיעת הוכחות בפני מותב בראשותה של כב' השופטת יהלום, אשר תקבע את מועד הדיון להוכחות.

זמן החקירות הוקצב לכל צד - עד שעתיים.

2. ניתן בזאת צו גילוי מסמכים כללי הדדי ועיון בהם עד ליום 1.12.11..

3. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

4. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

5. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 1.1.12 והנתבעת עד ליום _1.2.12.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, יחשב הנתבע כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

ניתנה היום, ‏ו' תשרי תשע"ב, ‏04 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 1