הדפסה

תא"ק 4170-08-11 לנדאו'ס אקספרס בע"מ נ' לסמן

בית משפט השלום בתל אביב - יפו
תא"ק 4170-08-11 לנדאו'ס אקספרס בע"מ נ' לסמן

11 דצמבר 2011

לפני כב' השופטת הדס פלד

תובעים

1. לנדאו'ס אקספרס בע"מ

נגד

נתבעים
1. נמרוד לסמן

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור
 
1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר בהתאם לפרטים אלה:
שם המגשר: דליה עוזדור .
    כתובת מקום הגישור: יד המעביר 20 תל אביב
    מס' טלפון: 054-XXXX862.

ביום  ________15.12.11________ בשעה _______13:30________.
 
קדם משפט יתקיים ביום 23 ינואר 2012 בשעה 08:30 בפני כבוד השופטת הדס פלד במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור.
 
4. הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום.
 
7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם עורך דין.
היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית המשפט לנושא פגישת מהו"ת.

*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אן הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך)

  ניתנה ביום 11 דצמבר 2011

גורמים בתיק: 
 
שם התובע/ת:לנדאו'ס אקספרס בע"מ
 כתובת: הירדן XX בני ברק
ב"כ התובע/ת: זיו אימברג
כתובת: מיקוניס שמואל X תל אביב - יפו
טלפון: 03-XXXX444
פקס: 03-XXXX333
******************************************************************************************
שם הנתבע/ת: נמרוד לסמן
ב"כ הנתבע/ת: יאיר קולמן
כתובת:דרך מנחם בגין X רמת גן בית גיבור ספורט 
טלפון: 03-XXXX222
פקס: 03-XXXX911

******************************************************************************************
 מהות התביעה:כספית אחרת.
סכום התביעה: 71374.000

הערות : _______________________________________________________________

_____________________
שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בית משפט השלום תל אביב-יפו

3 מתוך 3