הדפסה

ת"ק 60403-03-11 בן-הרוש נ' רהיטי סול מוריס/רותם/יהודית ואח'

בית משפט לתביעות קטנות בעכו

ת"ק 60403-03-11 בן-הרוש נ' רהיטי סול מוריס/רותם/יהודית ואח'

בפני
כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן

תובעת

ניקול שירה בן-הרוש (אלבז)
רח' אנילביץ 2/1 נהריה

נגד

נתבעת

סול הרהיט בע"מ ח.פ. 514447382
רח' בן עמי 16 עכו

פסק דין

לאור דברי נציגת הנתבעים הנני מורה על תיקון כתב התביעה כך שהנתבעת תהא סול הרהיט בע"מ ח.פ. 514447382.

1. אין מחלוקת בין הצדדים כי ביום 9.1.11 התובעת רכשה מן הנתבעת או נציגיה ארון בגדים. אין מחלוקת כי הארון סופק. המחלוקת בין הצדדים הינה האם הארון תואם את ההזמנה והאם נדרשת התובעת לשלם עבור הארון או שמא רשאית הייתה לבטל את השיקים. כמו כן הארון נותר בידי התובעת אשר מבקשת להשיבו לנתבעת.

2. התובעת הגישה תביעתה לתשלום סך של 1,900 ₪ בתוספת פיצוי בגין עוגמת נפש וכן להשיב לידיה את השיקים שמסרה להם וביטלה.

3. הוצגה לפני הזמנה מס' 1077 אשר אין מחלקות כי מהווה את ההתקשרות בין הצדדים בהזמנה מתואר מבנה הארון הן במילים והן בשרטוט. כמו כן נרשם כי צבע הארון לבן וכי שולם עבורו 1,900 ₪ אין מחלוקת אף כי לא נרשם הדבר כי התשלום בוצע בשקים דחויים.

4. הארון סופק ביום 16.2.11. בטופס ההשמנה לא צוין מעוד האספקה. לדברי התובעת התחייבו על אספקה עד לכל היותר שלושה שבועות. כאשר סופק הארון מצדה של הנתבעת היה רק מוביל ואילו מצדה של התובעת הייתה רק ביתה בת ה- 13. לדברי התובעת הודיעה הנתבעת כי רק היום יש לה מוביל והיא נאלצה להיות ליד אמה החולה ועל כן הייתה רק בתה בבית. כאשר ראתה את הארון "חשכו ענייה" שכן הן הצבע והן הצורה לא תאמו את ההזמנה.

5. באשר להתאמת הצורה, די לראות את צילומי הארון אשר צורפו לתביעה ולהשוותם לשרטוט ולתיאור הארון בהזמנה וללמוד כי אין מדובר באותו הארון אשר הוזמו בארון המוזמן יש בצד שמאל 3 מגירות ואילו בארון אשר סופק יש גם כן שתי דלתות כמו בצד ימין . לעניות דעתי די בכך על מנת לבסס חוסר התאמה בממכר ואין אף צורך לדון בשאלת הצבע.

6. התובעת טוענת כי הצבע אינו תואם את המוזמן. הנתבעת טוענת באמצעות נציגתה כי זה הצבע הלבן וכי הוא תואם את המזומן. כאמור, איני נדרשת לכך. צורת הארון אינה תואמת את המזומן וניתן לראות זאת על פניו ללא צורך בבדיקות מיוחדות ותיאורים מיוחדים.

7. הגב' יהודית גונן נציגת הנתבעת טוענת כי לאחר שמובילים הביאו את הארון התקשרה בתה רותם על מנת לוודא כי הגל בסדר. היא שמעה תלונה כי הצבע לא לבן. לדבריה לא באו לראות את הארון כי המובילים אמרו לה שהכל בסדר ומאחר והתלונה הייתה על צבע והיא יודעת שהצבע בסדר. כמו כן לאור זאת לא מצאה לנכון למרות דרישות התובעת לבוא לקחת את הארון.

8. התובעת מציגה מצב בו פנתה לנתבעת דיברה עם רותם הבת אשר הפנתה אותה לאביה במפעל לא הייתה תגובה הגיעה לחנות ואמרו לה לחכות שייקחו את הארון שום דבר לא קרה, לבסוף ביטלה את השקים.

9. סעיף 11 לחוק המכר, התשכח – 1968 קובע מה היא אי התאמה בממכר –
"אי-התאמה
11. המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר -
(1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;
(2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;
(3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
(4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
(5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים."

מראה ארון גם בלי התייחסות לצבע מהווה אי התאמה במכר לפחות על פי הוראות סעיף קטן (4) או (5) אם לא על פי סעיפים נוספים.

10. אין מחלקות כי התובעת הודיעה על אי התאמה בממכר וקיימה את הרואות סעפים ו-1413 לאותו החוק. הגב' גונן מאשרת כי השיחה הראשונה שקיימה בתה רותם עם התובעת כבר הודיעה התובעת על חוסר שביעות רצונה ואי ההתאמה. אומנם הגב' גונן מתייחסת רק לשאלת הצבע. אולם תלונת התובעת מתייחסת גם לחלוקה ולמראה ואין ספק כי כאן קיימת אי התאמה. ניתן להתייחס לשאלת הצבע למקד בעניין זה את כל הטענות, כאשר מדובר בשאלה קשה יותר להוכחה. אולם, לא ניתן בדרך זו להתעלם ממה שברור לעין.

11. למען הסר ספק אוסיף כי התובעת העידה כי התלוננה הן על הצבע והן על הצורה. הגב' גונן התייחסה רק לצבע אולם יש לזכור כי לא הייתה שותפה לשיחה אלא בתה אשר לא העידה לפני. לפיכך, הנני מאמצת את עדותה של התובעת לעניין זה.

12. עוד יש לציין כי התובעת העידה כי אל עשתה שימוש בארון וכי הוא מפריע לה מאוד בביתה גוזל מקום וניצב ליד ארון אחר.

13. משהתגלה חוסר התאמה זכאית התובעת לבטל את העסקה, לדרוש את ביצועה או להפחית את הפרש המחיר מן התשלום (ראה סעיף 28 לחוק המכר). התובעת מהרגע הראשון דורשת את ביטול העסקה. ביקשה כי יבואו לקחת את הארון ואל עשו כן וכן דרשה כי ישיבו לה את השקים שמסרה בתמורה ואף ביטלה אותם.

14. בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך ליתן צו לביטול עסקה. (תקנה 60 (א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984). הנני מורה על ביטול עסקת מכר הארון.

א. הנתבעת זכאית להגיע לביתה של התובעת תוך תיאום מראש וליטול את הארון וזאת עד ליום 18.5.12. היה ולא תעשה כן עד לאותו מועד תחשב כאילו וירתה על זכותה להשבת הממכר והתובעת תהא זכאית לעשות בו כרצונה.

ב. עד לאותו מועד תשיב הנתבעת לתובעת את כל השקים שמסרה לידיה אשר היו בידיה או בידי בא כוחה בעת הדיון שהתקיים בפני. השקים ישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתה של התובעת.
היה ולא תעשה כן תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,900 ₪ בתופסת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.1.11 ועד היום, סך הכל 1,997 ₪.

ג. כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת עד לאותו מועד,(18.5.12) סך של 250 ₪ בגין עוגמת נפש וכן הוצאות משפט בסך של 250 ₪, סך הכל 500 ₪.

כל הסכומים ישולמו עד ליום 18.5.12, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ד ניסן תשע"ב, 16 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

4 מתוך 4