הדפסה

רע"פ 1092/17 כפיר דהן נ. ועדה מקומית לתכנון ובניה ...

החלטה בתיק בש"פ 1092/17

בבית המשפט העליון

רע"פ 1092/17

לפני:
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המערערים:
1. כפיר דהן

2. שירה דהן

נ ג ד

המשיבה:
הוועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 30.1.2017 בע"פ 23940-12-16 שניתן על-ידי כבוד השופט ח' מ' לומפ

בשם המערערים: בעצמם
בשם המשיבה: עו"ד רעות אהרון, עו"ד מאיר בן דוד

פסק-דין

1. הבקשה שבפני נקלטה במזכירות בית המשפט, בטעות, תחת הסיווג בש"פ. הלכה למעשה, מדובר בבקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 30.1.2017 (ע"פ 23940-12-16, השופטת ח' מ' לומפ). סיווגה הראוי אפוא הוא רע"פ, וכך אני מורה.

2. מקורו של ההליך דנן הוא בבקשה למתן אורכה לביצועו של צו ההריסה שהוצא ביחס למבנה היביל שבו מתגוררים המבקשים במסגרת הליך פלילי לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. הבקשה נדחתה על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית שמש ועל כן הגישו המבקשים ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קבע כי תינתן למבקשים אורכה לפנות את המבנה עד ליום 1.4.2017 ולהרסו עד ליום 2.5.2017. לאחר מכן המבקשים הגישו בקשת אורכה נוספת לבית המשפט המחוזי, וזו נדחתה. על כך נסבה הבקשה שבפני.

3. בתשובה שהוגשה מטעם המשיבה צוין כי המקרה העומד ביסוד ההליך כרוך בנסיבות אישיות ומשפחתיות חריגות וקשות ועל כן היא מבקשת להותיר את ההכרעה בו לשיקול דעתו של בית המשפט. בהתחשב בכך ולאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות העניין, אני מורה על מתן אורכה נוספת למבקשים לפנות את המבנה עד ליום 1.7.2017 ולהרסו עד ליום 2.8.2017 (בתנאים שנקבעו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי).

4. הבקשה מתקבלת אפוא כמפורט בפסקה 3. על המבקשים להבין כי ההיענות לבקשתם התאפשרה לנוכח העמדה שגילתה המשיבה, וכי אל להם לצפות לכל הקלות נוספות, אלא להיערך לביצוע הצו השיפוטי, משתמו ההליכים כולם.

ניתן היום, ‏י"ט בשבט התשע"ז (‏15.2.2017).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17010920_A02.doc עכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il