הדפסה

עע"מ 683/17 דוד עברי נ. הועדה המקומית לתכנון ולבנ...

החלטה בתיק עע"מ 683/17 בבית המשפט העליון

עע"מ 683/17

לפני:
כבוד השופט י' עמית

המבקש:
דוד עברי

נ ג ד

המשיבה:
הועדה המקומית לתכנון ולבניה - רמת גן

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בתיק עת"מ 21359-12-16 שניתן ביום 10.1.2017 על ידי סג"נ השופט ק' ורדי

בשם המבקש:
עו"ד שחר הררי ועו"ד עודד פלג

בשם המשיבה:
עו"ד אפרת דידי-קונפינו

החלטה

בית משפט קמא מצא לדחות העתירה על הסף בהיעדר סמכות עניינית, לאחר שהעמיד את המחלוקת על השאלה העובדתית אם בוצע צו ההריסה במלואו על-ידי המבקש או לאו, ומכאן מסקנתו כי שאלה זו דינה להתברר בפני בית המשפט לעניינים מקומיים.

המבקש גורס בערעורו כי השאלה האמיתית היא, האם לאחר הריסה חלקית של הקונסטרוקציה מושא צו ההריסה, החלק שנותר עומד בתנאי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014. שאלה זו, לטעמו של המבקש, נתונה לסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים.

מבלי לקבוע מסמרות, דומני כי בנסיבות המקרה (לרבות משיכת הבקשה לצו מניעה ערב הדיון בבית המשפט לעניינים מקומיים) יש בהליך בו נקט המבקש משום התחכמות לצו ההריסה החלוט.

עם זאת, על מנת שלא לסגור הדלת בעד המבקש, ומאחר שאיני רואה הנזק שייגרם לציבור אם יעוכב צו ההריסה לגבי חלק המצללה שנותר/נבנה לאחר ההריסה החלקית, אני נעתר לבקשה ומורה על עיכוב ביצוע צו ההריסה עד לדיון בערעור.

ניתנה היום, ‏י"ט בשבט התשע"ז (‏15.2.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17006830_E02.doc עכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il