הדפסה

ע"פ 6889/11 מדינת ישראל נ. אלירן עובד

החלטה בתיק ע"פ 6889/11

בבית המשפט העליון

ע"פ 6889/11 - ג'

בפני:
כבוד השופט ס' ג'ובראן

המערערת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. אלירן עובד

2. דוד חכמון

3. אדיר כבירי

בקשה מטעם המשיב 1 מיום 3.11.2011

בשם המשיב 1: עו"ד מיכה פטמן

החלטה

לבקשת המשיב 1 ובהסכמת המערערת, אני מתיר בזה את יציאתו של המשיב 1 מן הארץ לתקופה של שבוע ימים החל מיום 7.11.2011 עד ליום 14.11.2011 לצרכי עבודתו בחו"ל.

כל תנאי השחרור בערובה שהוטלו עליו בזמנו על ידי בית המשפט המחוזי, לרבות הערבויות שהופקדו בתיק על ידו לצורך יציאותיו הקודמות מן הארץ, יעמדו בתוקפן.

ניתנה היום, ו' בחשון התשע"ב (3.11.2011).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11068890_H04.doc הג
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il