הדפסה

ע"א 776/98 ראשון-עלית חב' להשקעות ובנין בע"מ נ. ...

בבית המשפט העליון

ע"א 776/98

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המערערת: ראשון-עלית חב' להשקעות ובנין בע"מ

נגד

המשיבים: 1. עירית ראשון לציון
2. הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשל"צ
3. קלרין דירות בע"מ
4. מפרק חברת קלרין דירות בע"מ
5. כונס הנכסים הרשמי

בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים
ובקשה להגדלת היקף הסיכומים

בשם המערערת: עו"ד מלכה אנגלסמן

בשם המשיבות 1 ו2-: עו"ד יאיר קולמן

החלטה

שתי בקשות שהגישו המשיבות 1-2 בנוגע להגשת סיכומיהן מונחות בפני. האחת, בקשה להארכת מועד במספר ימים נוספים והארכת מועד להגדלת היקף הסיכומים ב2- עמ' נוספים. שתי הבקשות הוגשו בלא תגובת המערערת, בניגוד להוראת הנשיא אשר פורסמה בפ"ד נא(1) עמ' 2, סעיף 5. מהתגובה שהגישה המערערת עולה, כי הבקשות אף לא הומצאו לידיה.

לענין הבקשה להארכת המועד - הבקשה הוגשה לאחר שבקשה קודמת שהגישו המשיבות 1-2 נדחתה בחלקה בשל התנגדות המערערת.

הבקשה הוגשה בסמוך לפני המועד שנקבע להגשת הסיכומים, ובלא תגובת הצד שכנגד. בנסיבות אלה היה מקום לדחות בקשה זו. יחד עם זאת, מתוך האיזון בין חומרת התוצאה, לו בקשת המשיבות תדחה ובין הנזק שנגרם למערערת החלטתי לקבל את בקשות המשיבות 1-2. בשל הדרך הבלתי נאותה בה נהגו המשיבות 1-2 החלטתי לחייבן בהוצאות משמעותיות.

לאור האמור, הסיכומים שהוגשו על-ידי המשיבות 1-2 יקובלו. המשיבות 1-2 ישאו בהוצאות המערערת בסכום כולל של 5,000.

ניתנה היום, י"ז בכסלו תשנ"ט (6.12.98).
מיכל אגמון, שופטת
ר ש מ ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98007760.P06