הדפסה

ס"ע 48037-07-11 שחם נ' בורביע

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו

ס"ע 48037-07-11 שחם נ' בורביע

בפני :
כב' הנשיא מיכאל שפיצר

התובע

אורן שחם 040455578
-

הנתבע

אברהם אלברט בורביע

פסק דין

1. ביום 27/7/11 הגיש התובע מר אורן שחם (להלן "התובע") תביעה נגד מר אברהם אלברט בורביע (להלן "הנתבע") בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבע וסיומה.

2. הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לו כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לו ביום 4/8/11, לא הגיש כתב הגנה .
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה, בחלוף המועד האמור ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע:

א. שכר עבודה ביום 12/2/11 עד 11/4/11 18,700 ₪
ב. חופשה שנתית 2,550 ₪
ג. הודעה מוקדמת 9,350 ₪
ד. נסיעות וסלולרי 600 ₪
לסכומים האמורים יוספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
5. כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט, בסך כולל של 2,000 ₪, תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
ניתן היום, כ"ה תשרי תשע"ב, 23 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

1 מתוך 1