הדפסה

מדינת ישראל נ' שאולי ואח'

בפני כב' ה שופט רפי ארניה
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים

  1. אברהם שאולי
  2. גל ראובן
  3. איתי יצחק פז
  4. אלי לוי
  5. יצחק גולדמן – הסתיים
  6. ניר דותן - הסתיים
  7. חברת בול סטאר אינטראקטיב בע"מ – הסתיים

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד תובל דורי ועו"ד אבן חן
ב"כ הנאשם 1 עו"ד איילת אפיק חכמון
הנאשם 1 התייצב

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
מגישה הסדר טיעון חתום.

טיעונים לעונש ב"כ המאשימה:
בתאריך 1/11 הודענו לביהמ"ש כי הגענו להסדר טיעון במסגרתו תוקן כתב האישום כנגד הנאשם הודה והורשע בהתאם להודאתו בעבירות של ארגון ועריכת הימורים. איסור פעולה ברכוש אסור, בהיקף של עשרות מליוני ₪, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, אי הודעה על פתיחת עסק במועד לפי סעיף 215 א' לפקודת מס הכנסה, אי דיווח עלה כנסה של עשרות מליוני ₪ תוך שימוש בעורמה ותחבולה ואי ניכוי מס במקור עבירה לפי סעיף 218 לפקודת מס הכנסה. לענין העונש הצדדים יעתרו במשותף להשתת עונש של 27 חודשי מאסר בפועל, ונבקש גם את ביהמ"ש להורות על חילוט של 30,000 ₪ שנתפסו בחשבון הבנק של אשת הנאשם, זה סך כל הרכוש שנתפס בחזקתו, כמפורט בסעיף 6 ב' 2 להסדר הטיעון.
עמדת המאשימה כי נוכח מעשיו שלה נאשם ועבירות הכלכליות בהן הורשע, העונש הראוי לא צריך לכלול מרכיב כלכלי משמעותי, ולכן עמדת המאשימה היא במסגרת ההסדר כי על הנאשם יש להשית עונש קנס של מליון ₪ או מאסר תמורתו.
נוכח היותו של נאשם מרכזי ועיקרי בפרשה זו אבקש לטעון – העונש שהוסכם במסגרת הסדר הטיעון משקף לעמדת המאשימה עונש מאזן בין חומרת העבירות שביצע הנאשם וחומרת נסיבות ביצוען לבין נסיבותיו האישיות של הנאשם העובדה שהוא הודה בהזדמנות ראשונה במיוחס לו חסך זמן שיפוטי יקר, הוא משקף גם את מדיניות הפסיקה כפי שאציג ואת העקרונות שנקבעו בפסיקה.
לענין העבירות בהן הורשע הנאשם – מתחלקות לשני סוגים עיקריים – ארגון ועריכת הימורים ועבירות מס והלבנת הון שנכנה אותן עבירות כלכליות.
הנאשם בענייננו הוא הנאשם המרכזי בפרשה זו, הוא ההוגה היוזם קים והמבצע העיקרי של כל מה שהיה כרוך בהקמת פלטפורמה להקמת הימורים באינטרנט שאיפשרה הימורים באינטרנט בתקופה של 3 שנים ובהיקף של עשרות מליוני ₪.
כמובן שהפעילות הזאת פסקה על ידי אכיפה של משטרת ישראל ותפיסת האתר.
האתר ההימורים שאנו מדברים עליו הוא האפשרות להמר במשך 24 שעות ביממה על משחקי ספורט בחו"ל ואיפשרה הימורים 24/7 בהיקף של עשרות מליוני ₪ לצורך הפעלת ההימורים גייס הנאשם גייס עובדים הוא שימש לאורך כל הדרך כשותף וכמנהל עיקרי של האתר, כבעליו של האתר הוא גייס מהמרים שונים ברחבי הארץ ששימשו כראשי קבוצות שתפקידם היה לגייס מהמרים שונים בארץ ולשמש ערבים בפני הנאשם. הוא היה מתגמל את ראשי הקבוצות באמצעות רווחים מהמהמרים. הוא גייס מפעילים טכניים שהיה תפקידם להפעיל את האתר ההימורים במשך 24 שעות ביממה גם דרכם היה אפשר להמר באתר. בהתאם לדרישותיו התשלום בגין ההימורים היה במזומן ורק לעיתים נדירות באמצעות המחאות, לצורך גביית כספי ההימורים וחלוקתם הוא הפעיל שני שליחים שהיו יוצאים בימי ג' לאיסוף כספי הזכויות בין כל המעורבים השונים באתר.
אני מפנה בענין זה לפרשיות רומנו, אלירן עובד.
אחדד את השיקולים לחומרה שאנו רואים לאור פסיקה זו, האחד – ארגון ועריכת הימורים ברשת האינטרנט שמאפשרת הסוואה של העבירה מקשה על האכיפה גורמת נזקים חמורים בהיותה הופכת את ההימורים נגישים יותר, הנאשם הוא העיקרי בפרשה זו, הוא המבצע העיקרי הרוח החיה, הוא ראש הפרמידה, העובדה שהנאשם הוא הנהנה העיקרי מפירות העבירה של כלל העבירות שנעברו על ידי שורה ארוכה של נאשמים בפרשה זו והעובדה שהוא ביצע את כל העבירות למען בצע כסף אבקש להפנות למס' שיחות ומס' דברים שאמר הנאשם בהודעתו אגיש לביהמ"ש. והעובדה שיתר נסיבות ביצוע העבירה, האופן השיטתי והיומיומי והתחכום שהיה כרוך בביצוע במשך תקופה ארוכה וההיקפים האדירים של עשרות מליוני ₪ של העבירות האלה.
פרט לכך, הורשע הנאשם בעבירות של הלבנת הון ועבירות מס – לענין עבירות המס לא טרח הנאשם לדווח לרשויות המס על פעילותו והכנסתיו, הוא לא ניכה מס מתשלומי השכר ששילם לעובדי האתר, שילם את השכר במזומן. על ידי העלמת הכנסות מהאתר בסכום של עשרות מליוני ₪ הוא פגם בפגיעה ניכרת בתשלומי המס בעקרון השיוויון שבין הפרטי בחברה בנשיאת הנטל כפי שקבעה הפסיקה אני מפנה בענין זה לפס"ד ארנץ 624/80, פרשת מלכה 6474/03, פס"ד בענין עזאם ע"פ 522/82.
לענין העונש הראוי למי שהורשע בעבירות מס קובעת הפסיקה כי יש להשית בגין עבירות אלה עונשי קנסות מכבידים ולצידם עונשי מאסר משמעותיים.
הנאשם לא טרח להסיר את המחדלים בגין עבירות אלה ולא שילם את המס, זה נסיבות לחומרא כפי המצויין בפסיקה.
בנקודה זו אף עמדת המאשימה מבטא שהוא לא לוקח אחריות על מעשיו ולא מפצה בגין השבת הכספים שנגזלו מהקופה הציבורית.
לענין עבירות הלבנת ההון – כפי שציינתי ארגון עריכת הימורים ברשת האינטרנט, והרכוש שהופק בה עונה על הדרישה של רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון, הנאשם במהלך התקופה הרלוונטית ביצע פעולות רבות מאוד ברכוש אסור, תוך ידיעה שמדובר ברכוש אסור, בגין כך הוא הורשע בגין סעיף 4 לחוק. על התכליות העומדות ביסוד הלבנת ההון לא ארחיב אני מפנה לדברים הידועים בפרשת שמטוב ע"א 9796/93, ולבש"פ 0157/03 שלום אינסקוב נ' מ"י.
אני מפנה לדברי השופטת ברלינר ע"פ 8325/05 בענין מאיר בלס.
לענין שילוב העבירות של ארגון ועריכת הימורים, הלבנת הון, התייחסה הפסיקה בחומרה רבה ויש להשית עליהם עונשי מאסר משמעותיים וקנס כבד.
בענייננו עמדת המאשימה הוא קנס של מליון ₪ הוא הושת על אנשים במעמדו של הנאשם מס' פעמים בפסיקת ביהמ"ש בפרשת מלכה למשל שהיא הפרשה הראשונה בה נידונו עבירות אלה במשולב הושתו על הנאשם 36 חודשי מאסר ומליון ₪ קנס ולצד זה חילוט של 500,000 ₪.
בפרשת שי רביב הושת על הנאשם עיקרי עונש מאסר של 20 חודשי מאסר, חילוט בסך של למעלה מ- 4 מליון וההסדר כלל תשלום של 1,250 אלף בגין הסרת מחדלים.
בפרשת אלירן עובד, הושתו 12 חודשי מאסר והושת קנס של 600,000 ₪.
בפרשת בוזגלו גם הושת על הנאשם קנס של מליון ₪ ולצידם 2 שנים מאסר בפועל.
לפיכך מהפסיקה עולה במפורש שקנס על סך של מליון ₪ הוא סביר בנסיבות המקרה, הוא לא מהווה חומרה יתרה נוכח חומרת העבירות ומעמדו של הנאשם בפרשה הזאת.
לענין אופן תשלום הקנס מתבקש ביהמ"ש להורות כי הנאשם יתחיל לשלם את הנקס ממועד גזר הדין או מיד לאחריו לפחות חלק עיקרי מהקנס, כפי שהורו בתי המשפט בפרשות השונות.
מה גם שהחוק קובע בענין זה שבמידה והקנס לא יפרע אזי חלק המאסר בגינו ירוצה בטרם תקופת המאסר אשר הושתה על הנאשם.
מה גם שלמדינה לא תפסה כל נכסים שיכולים ליצור אצל הנאשם אינטרס לשלם את הקנס, כמו שקרה אצל רביב שם הורה על ביטול הצוים לאחר תשלום הקנס.
במידה והנאשם לא ישלם את הקנס שיושת עליו, תבקש המדינה להשוות את עונשו לזה שעליו הוסכם בפרשת רביב ולהשית על הנאשם 11 חודשי מאסר בפועל מה שיובל ל- 38 חודשי מאסר בפועל סה"כ במידה ולא ישולם הקנס.
אציין לסיכום, שהעונש הזה הוא עונש שעמדת המאשימה מקל עם הנאשם בהתחשב בנסיבות המקלות והעובדה כי חסך זמן שיפוטי יקר, ולכן הוא גם ראוי הוא אינו ממצה את הדין עד סוף כראוי במסגר הסדרי טיעון.

<#2#>
החלטה

מוגש ר.פ. – מסומן ת/1.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשע"ג, 13/01/2013 במעמד הנוכחים.

רפי ארניה, שופט

טיעונים לעונש ב"כ הנאשם 1:
מפנה לסכומים המופיעים הן בכתב האישום המקורי והן בכתב האישום המתוקן – העובדה שמבדיקה שערכנו לא היו כלל קיימים כלל רווחים לנאשם. אני מתייחסת לעובדה שסכומים שהתקבלו מהאתר שילם לגורמים אחרים, וארצה לסיים במצב הכלכלי הקשה שלו ואי יכולתו לשלם שקל אחד נוסף ולא כאשר הוא מרצה עונש מאסר גם הוא וגם אשתו יבקשו לדבר בפני ביהמ"ש.
הגב' לימור שאולי, מוזהרת לומר אמת ומעידה:
אני מבינה את האזהרה.

לפני שאתחיל אבקש להגיד בטיעוני התביעה היא אמרה שעצרו את אבי ותפסו אצלו 30,000 ₪ בחשבון בנק שלי, זה לא כסף של האתר, זה כסף שמכרנו את הדירה לפני כן, והסכום הזה הוא ממכירת הדירה ולא מהרווחים של אבי.
אני מלמד רתמוזיקה בגני ילדים בגיל הרך, אני מרוויחה כ- 5,000 ₪ כל חודש, אני המפרנסת העיקרית בבית, יש לנו 3 ילדים בן 14.5 עם הפרעות קשב, הוא לא מטופל תרופתית כי אין לי כסף, וילדה בת 11.5 עם בעיות למידה קשות אין לי כסף לשלם להוראה מתקנת.
אני עם צליאק, והבן הקטן אלרגי לחלב.
הילד עם בעיות קשב הוא נמצא בדיכאון, בעבר אבי היה עם הילד במשחקי כדורגל, כל המצב הזה משפיע עליו מאוד לרעה, אין לי אפשרות לממן לו טיפולים. נכון שאבי עשה טעויות ועל טעויות צריך לשלם, הטילו עליו עונש מאוד כבד, אבי הולך לקבל פרס, הוא הולך לשבת בכלא לא נעים להיות שם אבל הכל נופל עלי אני מקבלת את העונש אני יושבת בבית ומגדלת שלושה ילדים עם בעיות, אני אמורה לפרנס אותם ואין לי מושג מאיפה, 27 חודש יהיה לו שקט מכל האנשים שידפקו בדלת.
אבי חולה במחלת הימורים קשה, כשעצרו אותו הוא לא גר בבית, אני רציתי להתגרש ממנו, הוא פשוט חולה, אם רוצים להטיל עליו קנס, ורוצים להטיל עלי כביכול איך אני יכולה לשלם את זה? מאיפה? גם אם הוא יצא במקום שינסה לשקם את עצמו ולהרים את המשפחה בחזרה, הוא יצטרך שוב ללכת לדברים אחרים, איך ישלם קנס, יפרנס את הבית? זה גלגל שאי אפשר לצאת ממנו. אין לנו אפשרות לשלם, ההורים שלי משלמים שכ"ד, ההורים של אבי משלמים כל מיני דברים, אני חיה מהיד לפה והמשכורת שאני מרוויחה לא מספיקה, לא שאנחנו לא רוצים לשלם מס או דברים אחרים, יש לנו עיקולים ויש לנו הוצל"פ של 7,000 ש"ח ועוד עיקול של רשות השידור של 4,000 ₪ זה כלום לעומת הדברים האחרים אבל זה בגדול המצב שלנו. אין לי מושג מה יהיה מחר, אין לי מושג איך אתמודד עם התקופה שהוא ישהה במעצר, איך אוכל לפרנס אותם לא חסכונות ולא כלום? עכשיו קנס של מליון ש"ח זה מטורף. אני יודעת שהוא עשה טעויות וצריך לשלם, אבל לא בצורה כזאת, צריך להיות ריאלים ובגדול מה כן יש לעשות. אני רוצה שהוא יכנס לתוכנית שיקום הוא חולה במחלה כמו נרקומן הוא מכור להימורים הוא לא יכול לצאת מזה. כשהתחתנו לא היה כזה, זה רק ב- 10 השנים האחרונות.

משיבה לשאלות כב' ביהמ"ש:
ש. אני מבין שאתם חיים בדמי שכירות?
ת. כן. 4,600 ₪. ההורים שלי משלמים לי. גם כמה הם יכולים לעמוד בזה?
ש. שאולי לא עובד. לפעמים הוא מהמהמר בווינר, משחק קלפים. הכל זה אני. אני לא מוציאה שקל נוסף לא על דברים שאני צריכה כמו שיעורים פרטים, כמו שהבן שלי צריך תרופה, בדרך כלל להפרעת קשב וריכוז נותנים רטלין, אבל בגלל החרדות שהוא נמצא בהם יש תרופה שצריך לשלם עליה 1,400 ₪ ואין לי את הכסף לשלם על זה. כל שני וחמישי קוראים לי בבית הספר. אסור לי להשאירם לבד פעם אחת תפסתי אותו במרפסת רצה לקפוץ. הוא מטופל על ידי פסיכיאטרית. מי שיודע מה זה, יש לו בעבר טיקים וקולות שהוא השמיע אבל ה-OCD במשך יומיים הוא לא זז מהמזוזה, הוא פחד שאם יעזוב את המזוזה הוא יצטרך להרוג אותי ואת אבי, ואז גליתי בפעם הראשונה מה זה. זה גיהנום למשפחה, עברנו הרבה הדרכות הורים איך להתמודד עם זה, הוא מקבל כדורים לעזור לו לישון. הוא ביקש ממני לנעול אותו בחדר בלילה כדי שלא יצטרך לצאת בלילה. הוא חשוף להכל, מנסים להסתיר אי אפשר. הקטע שאבי יכנס למאסר זה הולך להיות מכה קשה, הודעתי לבית הספר.

חקירה נגדית:
ש. הפרשה הזאת התגלתה ב- 2009 והיום ב- 2013 כל התקופה הזאת אבי לא עובד?
ת. הוא עובד בכל מיני עבודות מזדמנות, אצל הדוד שלו וחברים, הוא לא מפרנס את הבית כל הזמן הוא הולך להימורים או שמשחק קלפים או שש בש, אני רציתי שהוא יעשה איזה שהוא אפילו לשבת חצי שנה בבית הסוהר, ויעבור תוכנית שיקום. יעבור טיפול הוא כמו נרקומן. בכביש אומרים תהא חכם על תהא צודק, נכון צריך לעשות צדק וזו מערכת משפטית, במקרה זה זה לא צדק אני לא חושבת שהטלת קנס עליו תעשה צדק.

המשך טיעונים לעונש ב"כ הנאשם:
אין מחלוקת שהמשטרה ניהלה חקירה סמויה כנגד אבי שאולי והאתר במשך שנה שלמה, במשך שנה זו למעשה זו היתה פעילות העיקרית של האתר, מן הראוי היה שמשטרת ישראל במלוא הכבוד הראוי והערכה היתה עוצרת את זה הרבה לפני ולא היתה מאפשרת במשך שנה שלמה, לא מדברים על חודשיים שלושה, כמו בתיקים אחרים, שוחחתי קודם עם חברי לגבי תיק שמתנהל אצל השופט גורפנקל תוך 3 חודשים עלו על האתר וסגרו אותו, מתוך זה חודש וחצי היה בהרצה. משטרת ישראל מ אפשרת זמן כל כך רחב לנהל את האתר ההימורים, בעצם לא עשתה שום פעולה לעצור אותו, ואז היא באה ואומרת שנה שלמה ראינו שעשיתם פעולות ועכשיו אנחנו מאשימים אתכם גם בכספים אלה יש התנהלות שמן הראוי שביהמ"ש יתן דעתו עליה, היה ברור שיש אתר הימורים הוא פעל והיה ניתן לסיימו תוך חודשיים שלושה. כאשר יש תיק סגור ויש פעילות בלתי חוקית אמורים לעצור אותה.
אמרה חברתי שכל הפעילות של הנאשם היתה למען בצע כסף, דיברה פה אשתו וגם הנאשם דיבר פה בפני ביהמ"ש בדיונים הקודמים יש פה ענין של התמכרות להימורים של המשחק עצמו. הוא כמו מכור לסמים שלא נהנה לתת את הכסף לסם הוא פשוט צריך את זה. ויש פה הבדל שמן הראוי שגם ביהמ"ש יתייחס אליו מבחינה זו.
אני חושבת שברור גם לביהמ"ש הנכבד וגם לחבריי פה שלנאשם אין אפשרות כלכלית לשלם את הכסף וברור גם שאם ביהמ"ש יראה בתיקים אחרים ואפילו נאשמים בתיק זה שגם נידונו בפני כבודו לאותם נאשמים היתה דירה, רכוש מסויים, חסכונות וכל מיני דברים שלשאולי אין מהסיבה גם של ההימורים וגם מהסיבה שהדירה נמכרה לשלם חובות הימורים הוא לא נשאר עם כסף, לתת לו לשלם קנס כאשר הוא שרוי במאסר ולא היתה התייחסות במצב הכלכלי, מכאן מה שהם אומרים נסגור מראש 38 חודשים וניתן לאשתו להתמודד אין אפשרות כרגע. אנחנו ביקשנו ואני התייחסתי לפס"ד של רוני מימון, ששם ביהמ"ש המחוזי כן אפשר לשלם את הקנס לאחר שחרורו ממעצר. הדבר הזה כן אפשרי. אין פה מטרה להעניש בעונש של 4 שנים, על הימורים באינטרנט. הכל צריך להיות מדוד, גם העונש של 28 חודשים הוא עונש כבד אבל בא מתוך, ביהמ"ש היה חשוף לכל המו"מ, העונש הזה צריך לבוא על חשבון הקנס שאותו הוא צריך לשלם.
לענין הסכומים המופיעים באתר- הסכומים לא תואמים לסכומים שהתקבלו בפועל. אנחנו עשינו פעולה מאוד מאוד פשוטה, האזנו לשיחות ואין מחלוקת שפעם בשבוע היו שני נהגים יוצאים ואוספים את הכספים ומפזרים אותם, זה בעצם העדות הכי אותנטית והכי אמיתי שאולי לא ידע שהמשטרה האזינה לשיחותיו במשך שנה, אני רוצה להציג פה למס' האזנות סתר למה שאני אספתי האזנת סתר – 36358 שיחה 659 מיום 25/3/09 יום רביעי לאחר יום שלישי שהוא יום האיסוף, היה רווחים של 31,800 והפסדים של 109,136. והאזנת סתר 2000-36434 שיחה מס' 2906 ושיחה מיום 30/4/09 זה יום חמישי היו הכנסות של 88,650 ₪ והוצאות של 112,530 הפסד של 23,880 ₪. מה-1/4 הכנסות של כ- 21,000 ₪ והוצאות של כ- 29,000 ₪ וכך זה ממשיך וממשיך צריך לשבת ולהקשיב לשיחה שיחה, נסינו להבין איך הגיעו לסכומים אלה, הגשתי בקשה לטענות מקדמיות ולאחר מכן חברי העבירו לי חומר, והתברר כי הסתמכו על הטבלאות שנמצאו באתר. והקשבתי על שיחות נוספות וגם קראתי את העדויות של שאולי ושל אחרים בענין, והתברר שהרבה מאוד סכומים הם סכומים אפקטיביים כדי להראות למהמרים שיש פעילות, יש פה הרבה מאוד סכומים שהם אומרים בשיחות למשל שיחה בין שרגאי לבין נאשם אחר שאומרים סתם הכנסנו סכומים. יש הסכמה לענין הסכומים, חשוב שביהמ"ש ישמע ויבין שזה כסף שלא נכנס לו לכיס יש הפרזה לענין הכספים שהתקבלו ויש לכך חשיבות. כשראיתי והכנתי את הטבלאות הסכומים זה היה חלק מאיזה שהיא פעילות על הנייר, אבל מה שבפועל הוא מה שנכנס ומה שיצא, היו פה שני נהגים עם השיחות עם הנהגים האלה זה מה שהיה בפועל. ככל שהוא החזיק אתר הימורים הוא היה בהפסדים. אומרים חברי והתייחסו לשיחות שלכאורה יש שותפים נוספים לאתר, היו משכורות ששולמו בסכומים מאוד מאוד גבוהים, אני יכולה לומר שרק משיחות שהיו בכל אחד, היו תשלומים לסוכנים ודב שרגאי שקיבל שכר של 25,000 ₪ ולי שרגאי קיבלה שכר ש 15,000 ₪ בחודש, בסופו של דבר לא הצלחנו להסכים על סכומים מדוייקים שירשמו בכתב האישום ולא בכדי, הסכומים המדוייקים קשה מאוד לחשב אותם וגם היום להגיש כתב אישום ואני מדברת על הראשוני על 200 ומשהו מליון ₪ זה מופרך, וגם זה כב' השופטת אמסטרדם התייחסה על כתיבת כתבי אישום על סכומים מופרזים, גם עשרות מליונים זה יכול להיות 20 מליון ויכול להיות הרבה פחות. זה סכום שהוסכם עליו גם על ידי מסיבה אחת עיקרית יכול להיות שזה היה המחזור שכתוב באתר, אף אחד לא ישב וחישב את הסכומים ולא חישב אותם בין השיחות בפועל, לבין הסכומים בפועל. ביהמ"ש ביושבו לשקול את הקנס חשוב שיראה מה הסכומים האמיתיים ולא פחות שלא היו רווחים. אצל אשתו נמצאו רק 30,000 ₪ נתנה הסבר מאיפה הכסף הזה. גם לגבי הסכומים שאולי הסביר בחקירתו הראשונה אנשים היו פותחים קרדיטים מבלי שהיו מפקידים כספים מסויימים, בסופו של יום מפקידים מהמרים ולא משלמים כלום. גם שאולי עצמו הכניס על שמו מס' קודים כאילו יש מס' שחקנים והיה משחק מול עצמו וכל הסכומים זה כצעקתה ואלה לא הסכומים ולא הרווחים אנו טוענים שלא היו רווחים היו הפסדים מאוד מאוד גדולים. אבקש לציין כאן שהכוונה היתה שהכל יוצג מבחינה חשבונאית על ידי רו"ח שהנאשם לא יכל לשלם לו. אני מציגה מסמך שהוא העביר להם לפני חודש – מוגש ומסומן נ/1.
חברי דיברו על כך שהוא לא לוקח אחריות על הסכומים שהוא חייב בהם לכאורה במס הכנסה, אין המדובר בטענה שהינה נכונה. בזמן שרו"ח ייצג בתיק הוא ניהל הליכים מול פקיד שומה 5, יש לי פה כמה מסמכים על תשלום קנסות שהיו בשנת 2007 ו- 2008 – מגישה מסומנים נ/2 ו- נ/3. לגבי יתר הדברים הוגש ערעור והנושא נמצא בפני ביהמ"ש. נקבע דיון ראשון ואנחנו נמצאים כאן אולם בראשיתו של מו"מ רו"ח הגיע לשם הציג את טענותינו התשובה היתה שהם יחזרו אליו עם תשובה ועד היום לא חזרו, ולכן גם בתזכורת התבקש זמן נוסף להגיד שהוא לא לוקח אחריות – זה לא נכון.
ביהמ"ש.
לגבי המצב הכלכלי הקשה – כמובן שיש אצלנו מסמכים שניתן להציג בפני ביהמ"ש. ראוי לציין שהם גרים בדירה של 4 חדרים בגלל המצב של הילד הוא לא יכול להיות עם הילדים האחרים בחדר ולכן יש הוצאות שלכאורה ישמעו שהם גבוהות אבל המצב לא מאפשר אופציה אחרת.
חברתי התייחס לפס"ד עובד – אבקש להתייחס לכך שביהמ"ש העליון בערעור דיבר בעיקר על זמן משמעותי במאסר ופחות על ענין הקנס, והזמן שהוסכם בעצם מבחינתנו היה גם על מנת ששאולי יהיה בבית סוהר שיש בו גורמים טיפוליים על מנת כשישתחרר יוכל להתחיל את חייו מחדש, אבל אבקש מביהמ"ש להטיל קנס כאשר העונש של המאסר בפועל שהוא כל כך כבד, לא מידתי בנסיבות הענין. עברו 4 שנים מאז הגשת כתב האישום והמעצר למעשה, ומאז המצב רק מדרדר גם אז נאמר לחוקרים בחקירה של שאולי, במס הכנסה, אמרו לו שיודעים שהמצב שלו לא טוב גם אז כשהוא נעצר. אני רוצה לציין שביום שהוא נעצר היו אמורים ללכת לרבנות ולהטיל קנס שישולם בזמן שהוא בבית הסוהר, זה להטיל על אשתו את העונש היא לא תוכל, אפשר לפסוק מראש 38 חודשים. אבקש את מידת הרחמים וההבנה של ביהמ"ש. חסכנו זמן שיפוטי יקר, הסכומים העיקריים היו במהלך השנה האחרונה כאשר משטרת ישראל ישבה וניהלה חקירה סמויה עליו, ואין ספק שיש פסיקה המאפשרת תשלומים לאחר שחרור.
כל פסקי הדין שאציג לחברתי או לפחות ברובם יש התייחסות שהקנס היה גבוה יותר ועונש המאסר היה נמוך ואנחנו מדברים על סכומים שאפילו באמצע בין מה שאנחנו טוענים בין אפס למליון ובכל אחד מפסקי הדין ביהמ"ש כן בחר לעשות את האיזון הראוי שם הם הרוויחו כספים והיה להם כספים לשלם.
לענין מצבו הרפואי של הנאשם – הנאשם הולך ומתחרש – מוגש ומסומן נ/3. הוא שוחרר ממילואים בפרופיל 21 בגלל מצבו הרפואי הקשה – מוגש ומסומן נ/4.
כפי שראינו המדובר בנאשם הנמצא במצב כלכלי קשה ביותר, במצב בו בני משפחתו יאלצו במידה ויוטל קנס לשאת בתשלום קנס וכפי שהוכח לא תהא באפשרותם לשלם ולו שקל על חשבון קנס כלשהו. הסכום היחידי שנתפס על סך של 30,000 ₪ הינו הסכום היחידי שלמעשה נשאר בידיהם. וגם סכום זה יועבר למטרת חילוט. אבקש מביהמ"ש להימנע לחלוטין מהטלת קנס כלשהו על הנאשם ולהסתפק בחילוט הסך של 30,000 ₪ תוך התייחסות גם מעבר לדברים האמורים למצב הכלכלי שבו הוא נמצא ובו נמצאים בני משפחתו אשר מטופלים בילד חולה, שגם טיפול בסיסי בסכום של 1,400 ₪ לחודש, אין ידם משגת. לחילופין אבקש שאם ביהמ"ש הנכבד לא יאתר לבקשתי ולבקשת הנאשם ואשתו, שלא להטיל קנס, אבקש שהקנס יהיה בסכום נמוך ביותר תוך התחשבות הן במצב הכלכלי והן בתקופת המאסר הממושכת אשר הוטלה על הנאשם הן לענין העובדה שהמדובר למעשה בביצוע מאסר ארוך משמעותי של כ- 4 שנים, ובכל מקרה גם אם יחליט ביהמ"ש הנכבד להטיל קנס על הנאשם אבקש מביהמ"ש הנכבד לאפשר את תשלום הקנס בתשלומים חודשיים אשר ישולמו בסכומים נמוכים רק לאחר שחרורו ממעצר, תוך שהוא יאפשר לנאשם לנסות ולהעלות על דרך המלך ולתמוך במשפחתו עם השחרור ממאסר.

הנאשם בדברו האחרון:
אני מצטער על כל מה שעשיתי זה דבר ראשון שאני יכול להגיד. הודיתי ואני מצטער על זה. כמוש היא אמרה למעשה העונש של אקבל אולי זה קמצוץ לעומת העונש שהיא תקבל. זו האמת. לפני זה עבדתי אבל מאז שנעצרתי והשתחררתי ניסיתי להביא כסף נהייתי מהמר, יש פה אנשים בתיק שלי שקיבלו קנסות של 10,000 ₪ וזה אנשים שהרוויחו כסף בהימורים האלה, אני התרסקתי והחיים שלי התרסקו לחלוטין, אני רק הפסדתי. אם המשטרה גלתה, היתה צריכה להפסיק אותי. הם רצו להגיע לגורמים עבריינים והם נכחו לדעת שהכל היה חובות ולא היו לי שותפים לדבר הזה. היה פה מליון ואחד דברים שהם פקטיביים לצרכי כל מיני דברים שעשיתי. הייתי עושה כל מיני דברים כפי שסיפרתי בעבר. אין לי שקל לשלם אני אומר את האמת אין לי שקל לשלם אני לא אומר שלפעמים אני לא מרוויח כל מיני דברים, כמו שאני משחק שש בש, אבל כל שקל שאני מרוויח הולך ישר לכל מיני חובות. שאתה רוצה להוציא ואתם מהראש שלך שיהיה שקט, לא עוזבים אותי בקיצור. גם איפה שאני אשב יהיו לי את הבעיות האלה. אני באופי שלי הוא לשלום, אין עונש או תלונה אחת עלי. מי שמתעסק בעסק הזה יש עליו תלונות של סחיטות, אני עשיתי המון מעשים טובים בחיים שלי, עד היום אני עושה. ואני עוזר להרבה מאוד אנשים בכל מיני דברים. על הגב שלי הרבה אנשים. אבל תכל'ס אני נשארתי בלי כלום והמשפחה שלי גם.
אני חשבתי שהיום אני אבוא ואהיה מוכן ואני אגיד שאני רוצה להיכנס, אני לא מוכן לזה עדיין אני צריך עוד זמן.

<#4#>
החלטה

גזר הדין יינתן בשעה 15:00.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשע"ג, 13/01/2013 במעמד הנוכחים.

רפי ארניה, שופט

ב"כ הנאשם:
אבקש כי תחילת ריצוי העונש תהא בעוד כמה חודשים לאחר סיום עונת הכדורגל שמסתיימת בחודש יוני.

ב"כ המאשימה:
משאירים לשיקול דעת ביהמ"ש.

ב"כ הנאשם:
כמו כן אבקש לצרף ת.פ. 26091-11-12 מביהמ"ש השלום בתל-אביב.
הנאשם:
אני מודה בעובדות כתב האישום.

<#8#>
הכרעת דין

אני מרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו כדלקמן:

  1. החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף 7 (א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.
  2. החזקת נכס החשוד כגנוב, עבירה לפי סעיף 413 לחוק העונשין התשל"ז-1977.

<#9#>

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשע"ג, 13/01/2013 במעמד הנוכחים.

רפי ארניה, שופט

ב"כ המאשימה:
אבקש להתחשב גם בהרשעה זו בגזירת העונש.

ב"כ הנאשם:
המדובר בעבירות מינוריות שאין להן ולא צריכות להיות להן השלכה לענין הענישה, המדובר בעבירות שהענישה המקובלת בעניינם איננה עולה על מאסר מותנה אם בכלל. יצויין גם כי אין לנאשם עבר בענין זה.
<#6#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודייתו בעבירות כדלקמן:

א. איסור הגרלות והימורים, עבירה לפי סעיף 225 לחוק העונשין.
ב. איסור פעולה ברכוש אסור, עבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.
ג. אי הודעה על פתיחת עסק, עבירה על סעיף 215 א לפקודת מס הכנסה.
ד. שימוש במרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס, עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה.
ה. אי ניכוי מס, עבירה לפי סעיף 218 לפקודת מס הכנסה.

כמו כן צירף הנאשם כתב אישום נוסף בת.פ. 26091-11-12 על פיו הוא הורשע על פי הודאתו בהחזקת סם מסוכן מסוג קנבוס במשקל של 0.63 גרם נטו לצריכה עצמית והחזקת נכס החשוד כגנוב, טלפון סלולרי מסוג אייפון 4.

בהתאם לכתב האישום המתוקן, במהלך שנת 2007 ועד ליום 15/11/2009 הפעיל הנאשם יחד עם יתר שותפיו אתר הימורים באינטרנט. במהלך התקופה הרלוונטית בוצעו באתר הימורים שונים בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים.
הנאשם לא דיווח לשלטונות המס על עיסוקו בניהול והפעלת אתר הימורים, שילם לעובדי אתר ההימורים את שכרם במזומן ללא שניכה מס מתשלומי השכר אותם שילם, וארגן וערך יחד עם יתר שותפיו הימורים לא חוקיים וביצע פעולות רבות מאוד ברכוש אסור תוך ידיעה שמדובר ברכוש אסור, בהיקף כספי כולל של עשרות מיליוני שקלים.

במעשיו המתוארים לעיל, הסתיר הנאשם את עיסוקו ואת ההכנסות שצמחו לו מעריכת ההימורים האסורים ועשה שימוש במרמה, עורמה ותחבולה במזיד מתוך כוונה להתחמק ממס.
במעשיו המתוארים לעיל, נמנע הנאשם מלנכות מס בגין תשלומי השכר אותם העביר לעובדי האתר, בסכום כולל של לפחות 905,000 ₪.

הצדדים הציגו בפניי הסדר טיעון, על פיו יוטל על הנאשם עונש מאסר של 27 חודשים לריצוי בפועל, ויחולט סך של 30,000 ש"ח בגין עבירות הלבנת ההון וכן יוטל על הנאשם מאסר על תנאי.
כמו כן, יוטל על הנאשם קנס בטווח מוסכם שבין 0 ל- 1,000,000 ₪, כאשר בעניין זה הצדדים השאירו ההכרעה לביהמ"ש לאחר שמיעת הטיעונים לעונש.

ב"כ המאשימה הדגישה את חלקו המרכזי של הנאשם בניהול אתר ההימורים, את העובדה שלמעשה האתר היה בניהולו ובבעלותו, וכן הדגישה את היקף הפעילות העצום באתר הן ברמה הכספית והן ברמת האדמיניסטרציה, אשר כללה הפעלת עובדים, מערכת גבייה והקמת אתר אינטרנט אשר זמין לכל אחד.

הנאשם הפנה לכך שלטענתו למעשה לא היו לאתר רווחים וכן הפנה לנתוניו האישיים אשר יפורטו בהמשך.

הנאשם בן 42, ולחובתו הרשעה בעבירה פלילית משנת 1997, בעבירות של לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והענקת תעודה כוזבת.

עניינו של הנאשם הינו במסגרת פרשה אשר נידונה בפניי בהרחבה, והוא אחד מבין עשרות נאשמים אשר עניינם הגיע לדיון בפניי ודינם הוכרע ונגזר.

אין ספק כי הנאשם למעשה מהווה ראש הפירמידה ובעלי האתר.

אין צורך לשוב ולחזור על התכליות שבבסיס עבירת איסור ההימורים וקל וחומר הימורים באינטרנט, אשר ההצדקה לענישה מחמירה בעניינם פורטה בהרחבה בפסק דינו של ביהמ"ש העליון בע"פ 6889/11 מדינת ישראל נ' אלירן עובד ואח'.
די לי להפנות בעניין זה לפסקאות 14-16 לגזר הדין, וכן לגזרי דיני הקודמים בפרשה זו, בעניינם של ה"ה גולדמן, דותן ומרקוס.

אין ספק כי עונש המאסר אשר הוסכם כי יוטל על הנאשם במסגרת ההסדר הינו עונש מאסר כבד, ואולם הוא עולה בקנה אחד עם דרישתו המחמירה של ביהמ"ש העליון בפרשת אלירן עובד להטיל על נאשמים בעבירות מעין אלה עונש מאסר ממשי ומהותי.
המדובר במי שהיה ראש הפירמידה, מנהל האתר אשר הפעיל את האתר, את מנהלי המשנה בו, וכן דרגים נוספים ששימשו להפעלת האתר, עד לרמת השליחים ואנשי הלוגיסטיקה אשר יצרו את האתר, תפעלו אותו ותחזקו אותו באופן שוטף.

התמלילים אשר הוגשו בעניינו של מרקוס, מנהל נוסף באתר, מלמדים על מעורבותו העמוקה של הנאשם באתר, ועל כך שלמעשה הוא היה המוציא והמביא, ועל פיו נשק דבר בארגון.
הנאשם הגדיל לעשות כאשר העלים את הכנסותיו, לא דיווח עליהן ולא ניכה מס בגין הכנסות עובדיו. אין ספק כי עבירות אלה מצדיקות מאסר כואב וארוך ולתקופה משמעותית.

לפיכך, סבורני כי עונש המאסר שהוטל על הנאשם בהסכמת הצדדים, עולה בקנה אחד עם דרישת הפסיקה.

באשר לגובה הקנס, הפסיקה קבעה שהואיל ובעבירות כלכליות עסקינן, הרי שהקנס צריך להיות נכבד. בענייננו, המדובר באתר אשר הכנסותיו הגיעו לעשרות מיליוני שקלים. על הקנס להיגזר גם מעובדה מוסכמת זו, כמפורט בכתב האישום המתוקן.

מאידך, ההגנה פרשה בפניי שורה של ראיות אשר מצדיקות מיתון בגזירת הקנס, ובהן מצבו הכלכלי הירוד של הנאשם המביא לטענתה למסקנה שהנאשם לא יעמוד, ככל הנראה בקנס שיוטל עליו, העובדה שבנו חולה במחלה נפשית קשה ביותר ודרושים לו טיפולים רפואיים ונפשיים רבים לצורך ייצובו וכן העובדה ששמיעתו של הנאשם מידרדרת והולכת.
ההגנה גם הדגישה כי ניתוקו של הנאשם מבנו יפגע גם בבן, ונוכח העובדה כי הנאשם לא יוכל, כך לטענת ההגנה, לעמוד בגובה הקנס, הרי שאין מקום להאריך את השהייה במאסר הנובעת מאי פירעון הקנס, מעבר לתקופת המאסר הראשונית אשר נקבעה בהסדר בין הצדדים.

כמו כן נטען כי העבירות שביצע הנאשם הינן על רקע של התמכרות ארוכת שנים להימורים אשר דרדרה אותו ואת משפחתו לעברי פי תהום.
עוד יצוין כי עד היום הנאשם למעשה איננו עובד בעבודה מסודרת ואף לטענתו שלו ממשיך להמר במשחקי מזל כאלה ואחרים.

כמו כן, נטלתי בחשבון את העובדה שהנאשם הודה בהזדמנות מוקדמת יחסית בטרם תחילת ההוכחות, ונטל אחריות על מעשיו.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים לקולא ולחומרה, הרי שאני מכבד את הסדר הטיעון וגוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
מאסר לתקופה של 27 חודשים. הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 1/7/13, בבימ"ר הדרים עד השעה 10:00 או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות.
על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-XXXX377, 08-XXXX336.
מאסר מותנה של 9 חודשים, והתנאי הוא כי למשך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו הנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע בתיק 6655-03-10.
מאסר מותנה של 3 חודשים והתנאי הוא כי במשך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו הנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע בתיק 26091-11-12.
קנס בסך של 300,000 ₪ או 9 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 30 תשלומים חודשים שוים ורצופים אשר תחילתם ביום 1/2/13 ובכל 1 לכל חודש.
לא ישולם תשלום כלשהו במועדו או במלואו, תעמוד יתרת הקנס לפרעון מלא ומיידי ואם יתרת הקנס לא תפרע תעמוד תקופת המאסר שחלף הקנס לריצוי מיידי ומלא.
5. מורה על חילוט הסך של 30,000 ₪ בגין עבירות הלבנת ההון שביצע הנאשם. סכום
החילוט ישולם מתוך פיקדון בחשבון על שם אשת הנאשם, הגב' לימור שאולי, שמספרו 11553/40 המתנהל בבנק איגוד סניף 144 עליו מוטל עיקול מתוקף צו החילוט שהוצא על ידי בית המשפט המחוזי בפתח תקוה בתאריך 15/11/2009.

במסגרת החלטה זו, אני מוצא לנכון להפנות את תשומת לב השב"ס לכך כי תופעת ההתמכרות להימורים הינה תופעה מתרחבת והולכת.

נוכח פסיקת ביהמ"ש העליון כי תופעה זו יש למגר באמצעות עונשי מאסר ארוכים לריצוי בפועל, הרי מן הראוי הוא כי שלטונות השב"ס יפתחו תוכנית גמילה מהימורים, כפי שהדבר קיים לגבי גמילה מסמים או מאלכוהול.

כמובן שאין לראות בהחלטה זו הוראה לשב"ס בענין זה, אלא נקודה למחשבה בלבד.

ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הנאשם אשר דרכונו ימשיך להיות מופקד אצל היחידה החוקרת וזאת עד לאחר שחרורו ממאסר.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום.

מורה על חילוט והשמדת המוצגים.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לביהמ"ש בתל-אביב ת.פ. 26091-11-12.
<#7#>

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשע"ג, 13/01/2013 במעמד הנוכחים.

רפי ארניה, שופט

ב"כ הנאשם:
אבקש שוב לחזור על הבקשה, מבלי שאצטרך לבחון גזר הדין, כבודו קבע שהוא אמור לשלם את הקנס מחודש הבא, אבקש לאפשר יותר תשלומים, ותשלום לאחר השחרור, או לעשות הפסקה בזמן שהוא מאסר, ולשלם לאחר השחרור.
חברי טענו למליון ₪ או 11 חודשי מאסר. 300,000 זה שליש.

<#10#>
החלטה

הבקשה הזאת הושמעה על ידי הסנגוריה במהלך הטיעונים, שקלתי אותה ואין מקום לשנות מגזר הדין.

<#11#>

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשע"ג, 13/01/2013 במעמד הנוכחים.

רפי ארניה, שופט

הוקלד על ידי טלי ברמי