הדפסה

לחיאני יהודה נ' המוסד לביטוח לאומי

ניתנה ביום 16 אוקטובר 2012

לחיאני יהודה
המערער

-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בפני ה שופט אילן איטח

בשם המערער-עו"ד אלון עצמון
בשם המשיב- עו"ד שרי בכר

החלטה

ד"ר משה ליג'י אשר התמנה כמומחה יועץ לבית הדין (להלן - המומחה) מתבקש להשיב, תוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה, על שאלות הבהרה נוספות כדלקמן:

א. לתיק המסמכים מצורף מכתבו של מר אלי לב, יועץ לתעשייה הכימית, מיום 23.3.10.
האם מסמך זה עמד לפניך בעת מתן חוות דעתך? האם יש במסמך זה כדי לשנות מחוות דעתך.

ב. מדו"חות הניטור עולה, כי מר לחיאני נחשף, בין היתר, לסיליקה המצויה באבקת הפוספט.
האם נכון שחשיפה לסיליקה יכולה לגרום ל-COPD בעיקר אצל מעשנים? אם כן, האם יש בכך כדי לשנות מחוות דעתך לגבי השפעת תנאי העבודה על מחלת ה- COPD?

ג. במערער נמצאה רגישות בתבחיני עור אלרגנים לאלרגנים נשאפים (קרדית אבק בית ומקקים) וגם רמת TOT IgE גבוהה (כ- 700 יח'/ל').
האם סביר שלמר לחיאני הייתה בזמנו תגובתיות יתר של הסימפונות ? אם כן, האם יש בכך כדי להחמיר את ה- COPD?
האם יש בתגובתיות היתר, על רקע חשיפה לחומצה זרחתית ולחומצה גופרתית, כדי לגרום או כדי להחמיר את מחלת ה- COPD ?

ד. בחוות דעתך מיום 7.9.10 ציינת שתנאי עבודתו של מר לחיאני השפיעו "במידה מועטה" על מחלת ה- COPD .
אנא נסה להעריך באחוזים את מידת ההשפעה של תנאי העבודה לעומת גורמים אחרים ובכללם העישון. האם "במידה מועטה" הכוונה להשפעה העולה על 20% או פחותה מ-20%.

2. ההחלטה תשלח למומחה הרפואי ביחד עם החומר הרפואי וחוות דעתו הקודמות.
3. התיק יובא לעיוני ביום 1.12.12.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ג (16 אוקטובר 2012) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .