הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 7500-09-17

בפני
כב' הרשם הבכיר אורי הדר

התובעת:

אינה כץ ת.ז., 307393645

נגד

הנתבעים:

  1. מיטל דוראני ת.ז., 201043775
  2. יאיר דוראני ת.ז., 054107420

החלטה

לפניי בקשת הנתבעים להעברת התובענה לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים או לחלופין לפתח תקווה.

דין הבקשה להידחות וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

1. בבקשתה הנתבעת 1 טוענת כי המקרה התרחש בעיר פתח תקווה וכמו כן שם נערך ההסכם בין הצדדים.
הנתבעת 1 פירטה בבקשתה נסיבות אישיות.
הנתבע 2 לא התייחס למקום מסוים הקשור לתובענה אלא פירט נסיבות אישיות ואת הקושי להגיע לבית המשפט בבאר שבע.

2. בתגובתה מציינת התובעת כי בהסכם השכירות שנחת ם בין הצדדים קיימת תנית שיפוט (ס' 26 להסכם). עוד פירטה התובעת בדבר מצבה הרפואי שלה ושל בעלה.
ראשית אאחל לתובעת ובעלה רפואה שלמה.

3. לגופו של עניין, תקנה 2 (א) לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976 , שדנה בעניין הסמכות המקומית, קובעת כי אין תוקף לתנית שיפוט בהליך של תביעות קטנות. נבחן לפיכך את יתר תנאיה של התקנה.
4. אכן כפי שטוענים הנתבעים מקום מגוריהם הינו בירושלים ובפתח תקווה.
באשר למקום יצירת ההתחייבות הרי שה נתבעת 1 טוענת כי ההסכם נחתם בפתח תקווה, אך מעיון בכתב התביעה נראה כי הועברו התכתבויות בדואר אלקטרוני בין הצדדים וביניה ם גם הדף האחרון לחוזה ונתונים באשר לנתבע 2. נניח לצורך הדיון כי ההסכם נחתם בפתח תקווה.

5. עם זאת, אפשרות זו אינה האפשרות היחידה בתקנה וקיימות אפשרויות נוספות כגון המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות (תקנה 2 (3)).
שעה שעסקינן בתנאי האמור נראה כי מקום זה הינו בעיר באר שבע שכן את ההתחייבות הכספית היה על הנתבעים לקיים כלפי התובעת שמקום מושבה בבאר שבע.
די בכך כדי לאפשר לתובעת להגיש את התובענה בבית משפט זה.

6. לפיכך, בקשת הנתבעים נדחית והדיון יתקיים במועד שנקבע.

7. הוצאות ההליך יובאו בחשבון בפסק הדין.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ח, 16 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.