הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 7479-10-16

בפני
כבוד ה שופטת עדנה יוסף-קוזין

תובעים

  1. שלומית לוין
  2. עידו לוין

נגד

נתבעים

2. רחל סיני
3. בנק מזרחי סניף רחובות

החלטה

1. לפני בקשת נתבעת 2 בעניין הליכים מקדמיים.

2. באשר לבקשה לעיון במסמכים שפורטו בתצהיר גילוי המסמכים של התובעים, התובעים ימציאו לנתבעת 2 העתקים מהמסמכים שפורטו בסעיפים 2.3 ו- 2.5 לתצהיר גילוי המסמכים.

3. באשר לסעיף 2.4, אמנם ככלל על בעל דין ליתן לצד שכנגד עיון בכל המסמכים שפורטו בתצהיר גילוי המסמכים. יחד עם זאת, במקרה זה מדובר בקבוצת מסמכים מיוחדת, תצהירים אשר, ככל הנראה, הוכנו אצל התובעים מבע וד מועד ובכוונתם להגישם לכשיינתן צו לתצהירים. לכאורה, אם י גלו התובעים את התצהירים כעת לא יפגעו זכויותיהם שכן בכל מקרה הם יגישו את תצהירי העדות הראשית מטעמם לפני הנתבעים. על אף האמור לא ראיתי לחייב את התובעים להציג מסמכים אלה בשלב הנוכחי. מבחינת נתבע ת 2, תצהירים אלה ייחשפו בפניה לפני הגשת הראיות מטעמה.

4. באשר לנספח הסכם ההלוואה מיום 20.08.14, בדיון טענה ב"כ התובעים כי אין בידי התובעים עותק מקור של מסמך זה. משכך, התובעים ימציאו לנתבעת 2 תצהיר גילוי מסמכים ספציפי ערוך כדין ובו יצהירו שאין בידיהם עותק מקור של מסמך זה.

5. באשר לצילומי ההמחאות כאמור בסעיף 13 לבקשת נתבעת 2, התובעים יפרטו מסמכים אלה בתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעמם וימציאו לנתבעת 2 עותק מהם.

6. התובעים ימציאו לנתבעת 2 את התצהיר והמסמכים כאמור לעיל עד 16.01.18.

7. הוצאות הדיון בבקשה יובאו בחשבון בעת מתן פסק הדין.

8. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כמפורט להלן. סדר הגשת התצהירים:
א. התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד ליום 16.03.18.
ב. הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד ליום 16.05.18.

9. הצדדים יגישו תיקי מוצגים במועד הקבוע להגשת התצהירים ויצרפו אליהם את כל המסמכים אשר בכוונתם להגיש לבית המשפט.

10. היה ואחד הצדדים מעוניין להגיש חוות דעת מומחה, יעשה כן במסגרת הזמן שהוקצב להגשת תצהיריו.

11. ב"כ הצדדים יגישו את הראיות בשני עותקים:
א. עותק המיועד לסריקה.
ב. עותק כרוך, מסומן ומדוגל, אשר יצורף לתיק הנייר.

12. אם בכוונת בעל דין לזמן עד בלא שיוגש לו תצהיר עדות ראשית, יגיש במועד הקבוע לו להגשת התצהירים בקשה מנומקת לזימון העד אשר נתמכת בתצהיר, בה יפרט, בין השאר את פניותיו הקודמות לעד ליתן תצהיר ואת עמדת העד בעניין.

13. במידה ובעל דין לא יגיש תצהיר של עד, לא יורשה להביא את העד, אלא אם כן, ישתכנע בית המשפט, על פי בקשת בעל הדין הנתמכת בתצהיר כאמור, כי תצהיר העד לא הוגש מסיבות מוצדקות.

14. תשומת ליבם של הצדדים לתקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.

15. בעלי הדין ימציאו עותק מתצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט, או קודם לכן.

16. נקבע לקדם משפט לאחר הגשת תצהירים ליום 25.11.18 שעה 10:00.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.
המזכירות תפתח לתובענה תיק עזר ותקבל את העותקים הכרוכים של הראיות אל תוך תיק העזר.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ח, 16 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.