הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 4458-02-15

בפני
כב' השופט אייל דורון

התובעת (נתבעת שכנגד)
מיכל שחר הלוי
ע"י משרד עוה"ד יוסף ישורון ושות'

נגד

הנתבעת 1 (נתבעת שכנגד)

הנתבעת 2/המודיעה/
התובעת שכנגד
1. חמי מירב אסתר
ע"י משרד עוה"ד בן ארי, פיש, סבן ושות'

2. כרמלה טובבין
ע"י עוה"ד א' קוזלובסקי ואח'

נגד

צד ג'
צבי גולן, עו"ד
ע"י עוה"ד דוד כהן

נגד

צד ד'
יגאל גאגין, עו"ד
ע"י עוה"ד י' שפרבר ואח'

פסק דין

א. לתיק הוגש הסדר פשרה בגישור שכותרתו "הודעה ובקשה מוסכמת" אליו צורפה פסיקתא לחתימה הכוללת 2 נספחים, אשר נחתם על ידי ב"כ כל הצדדים (בקשה מס' 19 בתיק מיום 27/11/17 ), ואשר סומן על ידי "במ/1" בהחלטה בפתקית (להלן: "הסכם הפשרה במ/1").

ב. אני מודה לב"כ הצדדים על גישתם העניינית ומבקש להודות באופן מיוחד למגשר הנכבד, עו"ד גדעון סלעית, על המאמצים הרבים והראויים לשבח שהושקעו בהשגת הסדר בתיק זה.

ג. אני נותן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה במ/1. במקביל לחתימת פסק דין זה נחתמת על ידי פסיקתא בנוסח זהה לזו אשר צורפה להסכם הפשרה במ/1, וזאת למעט תיקונים בסעיפים 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 ו- 2.2.7, כך שתחת הנוסח שנכלל בפסיקתא שהגישו הצדדים, יכללו סעיפים אלה את הנוסח הנגזר מהסכם הפשרה במ/1, בסעיפים 3.2.5.4, 3.2.5.5, 3.2.5.6 ו- 3.2.5.7, בהתאמה.

ד. לבקשת הצדדים כמפורט בנספח 4 להסכם הפשרה במ/1, אני מורה כלהלן:

  1. מוסרות כל טענותיהם ההדדיות של הצדדים אלו מאלו, מכל מין וסוג שהוא, כמפורט בכתבי הטענות שהוגשו על ידי כל הצדדים.
  2. אין לצדדים ולא תהיינה להם כל טענות אחרות כלפי צדדים אחרים בתיק, לרבות טענות ביחס להליכים נשוא התיק דנן, שלא באו לידי ביטוי בכתבי הטענות.
  3. ההודעות לצד השלישי והרביעי נדחות.
  4. ב"כ התובעת יודיע לבית המשפט ולצדדים השונים בתיק על ביצוע תיקון הרישום, בתוך 14 י מים מביצועו.

ה. אני מורה על החזר אגרות הן בתביעה העיקרית, הן בהודעות לצדדי ג' ו-ד', בהתאם לתקנות.

ניתן היום, ט' כסלו תשע"ח, 27 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.