הדפסה

בית משפט השלום בחיפה מ"י 31758-12-17

מספר פל"א 553853/2017

לפני כבוד ה שופטת נסרין עדוי-ח'דר

המבקשת

משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חוף - חיפה

נגד

החשוד
זרביאל אברמוב ת.ז. XXXXXX324

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת – רס"ב גל חוף
ב"כ החשוד – עו"ד הישאם פרג' (מטעם הסנגוריה הציבורית)
החשוד – בעצמו (הובא באמצעות הליווי)

פרוטוקול
ב"כ המבקשת:
חוזר על תוכן הבקשה. מבקש להגיש דוח סודי במ/1. לאחר עיון ביהמ"ש הדו"ח הסודי מוחזר לב"כ המבקשת. מדובר באדם עם הרשעות קודמות בעבירות אלימות לרבות אלמ"ב. מבקש להיעתר לבקשה במלואה.

ב"כ המבקשת משיב לב"כ החשוד:
ש. מי הזמין משטרה, ביתה של המתלוננת?
ת. מי שהזמין את המשטרה זה בת זוגו של החשוד וגם החשוד עצמו התקשר למשטרה. החשוד טען שדורשים ממנו לצאת מהבית.
ש. מי זאת שדורשת ממנו לצאת מהבית?
ת. הבת, מיכל.
ש. נכון שמיכל, בעלה ובנם הקטן עברו לגור בבית של החשוד?
ת. נכון.
ש. אז החשוד קרא למשטרה להגיש תלונה נגד מיכל. נכון?
ת. התקשר למשטרה.
ש. למה הוא מצא עצמו עצור?
ת. לפי סדר כרונולוגי: השיחה התקבלה למוקד 100 של המשטרה מבת זוגו של החשוד שטענה שהחשוד ביומיים האחרונים מאיים עליה בפגיעה. מבקשת מהמשטרה להגיע למקום. מס' דקות לאחר מכן החשוד שלפנינו התקשר למוקד 100 למשטרה וציין כפי מה שציינתי לפני זה, וביקש גם שהמשטרה תגיע כי רוצים להוציאו מהבית. השוטרים הגיעו למקום ופגשו את האנשים המעורבים. על פי מה שנראה בשטח, העדויות שנגבו בשטח, החשוד עוכב בתחנת המשטרה, נחקר ונעצר.
ש. מתי בפעם האחרונה לפי גרסת המתלוננת הוא איים עליהם?
ת. בסמוך למועד התקשרותו למשטרה.
ש. כמה זמן הם ביחד?
ת. חמש שנים.
ש. דווקא ביומיים האלה החל לאיים עליה?
ת. העדות הראשונית נגבתה מהמתלוננת. החשוד העלה את גרסתו ויש צורך בהמשך גביית עדויות של הצדדים המעורבים.
ש. כמה עדים נחקרו בשטח?
ת. כל העדים שהיו.
ש. כולם נחקרו?
ת. כולם מסרו עדויות ראשוניות. החשוד הציג גרסה, ועל פי גרסתו, אנו צריכים להמשיך ולגבות עדויות.
ש. כולם שמעו את האיומים?
ת. כולם קשרו את החשוד לחשד המיוחס לו.
ש. כולם נותנים אותה גרסה או שיש סתירות או אי דיוקים?
ת. בעיקרון, כולם קושרים את החשוד לחשד המיוחס לו. מה בדיוק כל אחד אומר? זה מצוי בתיק החקירה.
ש. כשנעצר החשוד אתם הודעתם לו על זכותו להתייעץ עם עו"ד?
ת. רשום הכול בתיק החקירה.
ש. ומה הוא השיב על הודעתם על זכותו להתייעץ עם עו"ד?
ת. הוא כבר דיבר עם עורך דין, ליאור בר-זהר.
ש. כמה פעולות חקירה לפי הערכתך מהדוח שהגשת מחייבות שהחשוד יהא במעצר?
ת. שש.
ש. מתי אתה מתכוון לבצע את הפעולות הללו?
ת. בהקדם האפשרי.
ש. הזמנת את העדים לתחנה למחר?
ת. לפני שאני אלך הביתה הם מוזמנים לתחנה.
ש. איך בדיוק החשוד יכול לשבש את החקירה הזו? יש ראיות לחשש לשיבוש?
ת. בדרך של השפעה על עדים.
ש. אבל הוא גם בעצמו הגיש תלונה ולא ניסה להשפיע עדים עד שהמשטרה הגיע?
ת. עניתי לך תשובה.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על נימוקי הבקשה. מבקש להיעתר למלוא הימים המבוקשים.

ב"כ החשוד מסכם:
מדובר בתלונה הדדית. המשטרה עצרה את החשוד משום שבת זוגו התקשרה קודם. אני לא חושב שזה מכריע כהוא זה. יחד עם זאת, מדובר בחשד לביצוע עבירות איומים במהלך היומיים שחלפו. החשוד ובת זוגו נמצאים ביחד למעלה מחמש שנים ובמהלך היומיים שחלפו, לפי החשד כמובן, היו ביניהם ויכוחים על רקע מעברהּ של אחותהּ של המתלוננת לביתם יחד עם בני משפחתהּ. הדבר יצר מתחים וצפיפות ולכן היו ויכוחים וככל הנראה הטונים עלו. זה הדדי. יחד עם זאת, זה לא הגיע לפסים של אלימות ממשית. אני חושב שניתן להסתפק בחלופת מעצר שתבטיח את המשכהּ של החקירה מחד, ומאידך לא תפגע בחירותו של החשוד. אחיו של החשוד נמצא כאן, עובד כאיש תחזוקה בביה"ס, והוא בחופשה במסגרת חג החנוכה. הוא מוכן לפקח עליו ולקחת אותו אליו הביתה.

אחיו של החשוד, מר מויסי אברמוב, ת"ז XXXXXX274:
אני אחיו של החשוד. אני מתחייב לפקח עליו ולשמור על התנאים שייקבעו ע"י ביהמ"ש.
<#3#>
החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד ב-3 ימים.

החשוד נעצר ע"י המשטרה ביום 16.12.17 בשעה 02.31 בחשד לביצוע עבירת איומים.

מחומר החקירה עולה כי קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. בנוסף, מונח בפניי דו"ח פעולות הדרושות להשלמת החקירה.

שוכנעתי, במקרה שלפניי כי קיים חשש לשיבוש הליכי המשפט וכן נשקפת מהחשוד מסוכנות. יודגש, כי הן השיבוש והן המסוכנות מתקיימים בעוצמה נמוכה מאד בנסיבות העניין.

על כן, שוכנעתי כי ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתן בחירותו של החשוד פחותה.

אשר על כן, אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים המגבילים הבאים:
החשוד ישהה במעצר בית מלא בבית אחיו מר מויסי אברמוב, ת"ז XXXXXX274, קריית ים, רחוב רמב"ם 1/1, וזאת עד ליום ג' 19.12.17 שעה 10.00.
במשך התקופה הנ"ל החשוד יהא נתון לפיקוחו המלא של אחיו, מר מויסי אברמוב.
במשך התקופה הנ"ל יימנע החשוד מיצירת כל קשר ישיר ו/או עקיף עם המתלוננת ו/או עם מי מילדיה ו/או עם מי מבני משפחתהּ.
להבטחת תנאי השחרור תיחתם התחייבות עצמית על סך 5,000 ₪.
כמו כן, אחיו של החשוד יחתום על ערבות צד ג' על סך 4,000 ₪.

פרוטוקול זה מהווה אסמכתא לשחרור.
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ח כסלו תשע"ח, 16/12/2017 במעמד הנוכחים.

נסרין עדוי-ח'דר, שופטת

הוקלד ע"י כהן ויהניאק מירב
הוקלד על ידי מירב כהן ויניאק