הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 19096-09-16

בקשה מס' 25
לפני
כבוד השופט דורון חסדאי

התובעת/המשיבה
קרדוב יזום והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד משה בר

נגד

הנתבעת 2א/המבקשת
חנה חיות
ע"י ב"כ עו"ד שלי גרשט

החלטה

1. בגדרי בקשה מס' 25 אשר הוגשה ביום 28.9.17, עתרה המבקשת לביטול פסק הדין שניתן כנגדה ביום 29.6.17 בהעדר הגנה.
המבקשת ציינה גם כי פסק הדין נתקבל אצלה ביום 13.7.17.

2. המשיבה התנגדה לבקשה כמפורט בתשובתה מיום 2.10.17.
המבקשת הגיבה לתשובת המשיבה בהתאם לזכות שהוקנתה לה ביום 26.10.17.

3. דיון בבקשה התקיים ביום 27.11.17. ב"כ הצדדים טענו טיעוניהם על־פה כמפורט בין היתר בעמוד 7 לפרוטוקול, שורות 19–29,בעמוד 8 שורות 1–13 ובעמוד 12 שורות 28–34.
בסופו של יום ולאור המלצת בית המשפט ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, לפיה פסק הדין מיום 29.6.17 יבוטל, בכפוף לפסיקת הוצאות על פי שיקול דעת בית המשפט ולאחר קבלת סיכומים קצרים בכתב מב"כ הצדדים.

4. שני הצדדים הגישו סיכומיהם ביום 10.12.17 (תחילה המבקשת ולאחריה המשיבה).

5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ,בסיכומי הצדדים ונתתי דעתי לכלל טיעוני הצדדים הנני מורה כדלקמן :
א. פסק הדין מיום 29.6.17 מבוטל .

ב. מצאתי לחייב את המבקשת בהוצאות ביטול פסק-הדין בסך כולל של 2000 ₪, אשר ישולמו ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1/1/18 . אי תשלום אחד התשלומים במועד, יעמיד את כלל היתרה הבלתי מסולקת לתשלום מידי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ח, 16 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.