הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 32008-06-16

06 פברואר 2017

לפני:

כב' השופט דניאל גולדברג

המערער
ברוך שאול ת.ז. XXXXXX236
ע"י ב"כ: עו"ד יוסי גיתאי
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי גופים על פי דין 513436494
ע"י ב"כ: עו"ד ארז בן דוד

פסק דין

המערער, מר ברוך שאול, הגיש ערעור זה על החלטת וועדת העררים (אי כושר) (ללא ציון תאריך) לפיה המערער לא איבד מכושרו להשתכר בשיעור 50%.
על פי החלטת וועדה רפואית לעררים מיום 18.4.16, ליקוייו הרפואיים של המערער הם: סכרת עם סיבוכים – 65%, כאבים בכתף ימין – 10%, שינויים ניווניים בברכיים – 20%, היצרות התעלה הספינלית עם הגבלות תנועה – 30% והלגוס ואלגוס – 5%.
ועדת העררים מושא הערעור קבעה:
"בן 59 עיקר נכותו בעיות בברכיים ובע"ש.
רקע השכלתי – 8 שנות לימוד.
רקע תעסוקתי – פועל בניין.
לדבריו מזה 5 שנים שאינו עובד מאז חלה בסוכרת...
לא מסוגל לבצע עבודות פיזיות שנדרשו כפועל בניין. טוען גם כי קיימות בעיות תעסוקה במשק. לדבריו לא חיפש עבודה חלופית גם בתחומים בהם לא נדרשת עבודה פיזית.
הרופאים בוועדות השונות סברו כי לא איבד מכושרו להשתכר כך גם עו"ס.
הוועדה סבורה כי במצבו לא איבד מכושרו להשתכר ב-50% ומסוגל לעבוד בחרושת קלה, מענה טלפוני, שמירה קופאי בחניון בודק חשבונות.
הוועדה דוחה את הערעור".
המשיב מסכים להחזרת עניינו של המערער לוועדת העררים על מנת שתתייחס להשפעתם המצטברת של ליקוייו של המערער על כושרו להשתכר וכן להתייחסות לגילו.
המערער אינו מסתפק בכך ודורש כי תינתן הנחיה לוועדת העררים לדון בערר המערער מחדש על פי כלל השיקולים שעליה לשקול בהתאם לחוק, בהם השפעת מכלול ליקוייו, גילו, רקעו ההשכלתי והתעסוקתי, על כושרו להשתכר.
המשיב מנמק את עמדתו לצמצום ההנחייה שתינתן לוועדת העררים בכך שלגישתו וועדת העררים התייחסה להשכלתו ולעברו התעסוקתי, ואין להורות לה לשוב להידרש לשיקולים אלה.
במחלוקת זו עמדת בית הדין כעמדת המערער, מטעמים אלה:
הנמקת וועדת העררים אינה כוללת התייחסות מספקת להשפעת מכלול ליקוייו של המערער על כושר השתכרותו, ונראה כי אין על כך מחלוקת של ממש, הגם שהמשיב הודיע על נכונותו להשבת עניינו של המערער לוועדת העררים "לפנים משורת הדין" .
בהתאם להלכת מוהרה (עבל 273/03 מוהרה נ. המוסד (מיום 15.4.04) ), על וועדת העררים לקיים את הוראת סעיף 209(ב) לחוק הביטוח הלאומי להביא בחשבון את "השפעת ליקוייו של התובע על יכולתו לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתאומים את כושרו הגופני ומצב בריאותו", על רקע נסיבותיו האישיות של המבוטח, לרבות גילו, השכלתו ויכולתו האינטלקטואלית והפיזית.
כאשר אין למעשה מחלוקת על כך שהנמקת וועדת העררים אינה כוללת התייחסות מספקת להשפעת מכלול ליקוייו של המערער על כושר השתכרותו, יהיה זה מלאכותי ומאולץ ל הנחות אותה לבחון אך את גילו, וזאת במנותק מיתר נסיבותיו האישיות של המערער כמו השכלתו ועברו התעסוקתי, בשל כך בלבד שהיא לא רשמה את גילו המערער בפרוטוקול אך רשמה את הרקע ההשכלתי והתעסוקתי שלו. מלאכתה של וועדת העררים היא מלאכה משולבת ו"הוליסטית" וכשהיא נדרשת לקבוע את דרגת אי הכושר של מבוטח, לעולם היא נדרשת לעשות כן תוך שקלול כלל הפרמטרים הרלוונטיים.
בהתאם לכך הערעור מתקבל. עניינו של המערער מוחזר לוועדת העררים לאי כושר על מנת שתשוב ותדון בערר המערער תוך התייחסות להשפעתם המצטברת של מכלול ליקוייו על כושר השתכרותו ובהתחשב בנסיבותיו האישיות: גילו, השכלתו, יכולתו האינטלקטואלית והפיזית.
מאחר שהמערער יוצג באמצעות הלשכה לסיוע משפטי – אין צו להוצאות.
ערעור ברשות לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים.

ניתן היום, י' שבט תשע"ז, (06 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .