הדפסה

בג"ץ 9647/16 פלוני נ. בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

פסק-דין בתיק בג"ץ 9647/16

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 9647/16

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט א' שהם

העותר:
פלוני

נ ג ד

המשיבים:
1. בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

2. בית הדין הארצי לעבודה

3. המוסד לביטוח לאומי תל אביב יפו

עתירה לתיקון טעות קולומוס

בשם העותר:
עו"ד אורי בן חנן

בשם המשיב 3:
עו"ד ארנה רוזן-אמיר

פסק-דין

השופט נ' סולברג:

1. העותר ניהל הליכים משפטיים נגד המוסד לביטוח לאומי בנוגע לזכויותיו בגין מצבו הרפואי. בתמצית הדרושה לענייננו, טענת העותר היא כי מסמכים בעניין בקשתו לגמלת שירותים מיוחדים (שר"מ) זויפו על-ידי המוסד לביטוח לאומי. בפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה נקבע, לאור הצעת המוסד לביטוח לאומי, כי העותר יזומן לוועדת שר"מ חדשה. סעד זה לא הניח את דעתו של העותר, אשר הגיש ערעור על פסק הדין.

2. במהלך הדיון בערעור בבית הדין הארצי לעבודה הצליחו הצדדים להגיע להסכמה, שעוגנה בפסק הדין, לעניין זכותו של העותר להגיש ערר על החלטה מסוימת הנוגעת לעניין. ברם, לדעת העותר נפלה טעות סופר, שכן לטענתו ההסכמה שבין הצדדים נגעה לזכותו להגשת ערר על החלטה אחרת. העותר הגיש שלוש בקשות שונות לתיקון הטעות שנפלה, לדעתו, בפסק הדין – וכולן נדחו על-ידי בית הדין הארצי לעבודה. לפיכך הגיש העותר את העתירה שלפנינו.

3. דין העתירה להידחות על הסף. כידוע, בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסקי הדין וההחלטות של בית הדין הארצי לעבודה. ביקורת שיפוטית של בית המשפט הגבוה לצדק על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה נעשית בצמצום רב, והיא שמורה למצבים חריגים שבהם מתקיימים שני תנאים מצטברים: ראשית, כי נפלה בפסק הדין טעות משפטית מהותית; שנית, כי שיקולי צדק מחייבים התערבותו של בית משפט זה בנסיבות העניין (ראו בג"ץ 106/16 קוזק נ' ג'י פור אס פתרונות אבטחה בע"מ, פסקה 9 וההפניות שם (12.7.2016)). על אף טענות העותר, תנאים אלו אינם מתקיימים בעניין שלפנינו, העוסק בעניין עובדתי, אף אם חשיבותו המעשית לעותר היא רבה. משכך דינה של העתירה להידחות, אף מבלי להיזקק לטענות העותר לגופן.

4. העותר קיבל את יומו בבית המשפט, הן בבית הדין האזורי לעבודה, הן בבית הדין הארצי. בית הדין הארצי לא קיבל את הטענה שנפלה טעות בפסק דינו. בנסיבות אלו אין עילה להיזקק לעתירה, והיא נדחית. העותר ישא בהוצאות המוסד לביטוח לאומי בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, ‏ט"ז בשבט התשע"ז (‏12.2.2017).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16096470_O02.doc עב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il