הדפסה

אפטקמן נ' גוריאנוב

בפני כב' השופטת חנה קלוגמן

תובע

אבי אפטקמן

נגד

נתבעת
אולגה גוריאנוב

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור (להלן - פגישת מהו"ת).
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.

2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם המגשרים חי בראל ופזית אידלמן, טלפון: 052-XXXX007.

התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה. בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.

קדם משפט יתקיים ביום 19 פברואר 2013 בשעה 08:30 בפני כבוד השופטת חנה קלוגמן במעמד הצדדים ובאי כוחם.

3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשר ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור

4. הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.

5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר.

6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום.

7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.

8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.

* מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אם הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך.

ניתנה ביום 01 נובמבר 2012

גורמים בתיק:

שם התובע: אבי אפטקמן

כתובת: הבונים X רמת גן

טלפון: 03-XXXX021

פקס: 03-XXXX007

******************************************************************************************
שם הנתבעת : אולגה פוריאנוב

ב"כ הנתבעת: אבי ויינשטיין

כתובת: בגין XX בית דרום אפריקה רמת גן 52521

טלפון: 03-XXXX424

פקס: 03-XXXX426

******************************************************************************************
מהות התביעה: לשון הרע

סכום התביעה: 350,000.00

_____________________
שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
מחוז תל אביב